Lehdistötiedotteet - 10.08.2016 klo 16.21

PAMin Selin: Anttilan konkurssi elävä esimerkki palvelualojen rakennemuutoksesta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin vaatii valtiolta toimia Euroopan globalisaatiorahaston tuen saamiseksi Anttilasta irtisanotuille.

Anttilan ja Kodin1 ilmoitus konkurssista ja 1300 ihmisen irtisanominen ovat surullinen esimerkki palvelualaa ravistelevasta rakennemuutoksesta. Selin on huolissaan siitä, pystyykö Suomi reagoimaan tarpeeksi nopeasti kaupan alaan kohdistuviin muutoksiin ja tilanteisiin, jossa massairtisanomisten kautta työmarkkinoille siirtyy suuri määrä työtä vailla olevia ihmisiä.

– Valtiovallan on herättävä siihen, että myös palvelualat käyvät läpi rakennemuutosta voimistuvan verkkokaupan ja digitalisaation myötä. Anttilan konkurssi on tästä elävä esimerkki. Näissä tilanteissa yhteiskunnan täytyy reagoida ja huolehtia, että irtisanottujen työntekijöiden kohdalla saadaan yksilöllisesti räätälöidyt työllistämis- ja koulutustoimet toteutettua nopeasti ja tuloksellisesti, Selin toteaa.

Anttilan tavarataloja sijaitsee hyvin erityyppisillä paikkakunnilla, joissa uuden työn löytäminen ei nykyisessä taloustilanteessa ole työttömäksi jääville kaupan ammattilaisille helppoa.

– Millaiset ovat esimerkiksi Kajaanissa työllistymisnäkymät, kun TE-toimistossa myyjän tehtäviin on toista sataa hakijaa ja paikkoja vain toistakymmentä? Näin suurissa mullistuksissa tarvitaan erityistä tukea ja työllistymistä edistäviä toimenpiteitä ja riittäviä resursseja työttömyyden selättämiseksi, Selin vaatii.

Yksi mahdollisuus on EU:n globalisaatiorahaston avustus, jonka hakemisesta on jo ollut puhetta. Selin muistuttaa, että tukea on aiemmin haettu niin yliopistoväen ja Nokian joukkoirtisanomistilanteissa ja vaatii, että avustusta haetaan nyt myös Anttilasta konkurssin myötä työpaikkansa menettäneiden ihmisten tukemiseen.

– Osaamistarpeiden kartoitusta ja tarvittavan osaamisen antamista sekä räätälöityä tukemista tarvitaan myös pienellä palkalla ahertaneelle Anttilan väelle. Globalisaatioavustus olisi oiva mahdollisuus tukea tällä kertaa naisvaltaisten yksityisten palvelualojen työntekijöitä, Selin toteaa.

Selin huomauttaa, että Anttilan konkurssin myötä irtisanottujen joukossa on useita kokeneempia ja iäkkäämpiä työntekijöitä, joille työllistyminen on hankalaa. Myös tämä erityisryhmä tarvitsee tukea tulevaisuuden rakentamisessa.

– Tällä hetkellä palvelu- ja myyntityötä hakevista pitkäaikaistyöttömistä yli puolet ovat täyttäneet 50 vuotta. Kesäkuussa työttöminä olleista myyjistä joka kolmas oli täyttänyt 50 vuotta. Pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuu valtiolle suuria kustannuksia, joten tämäkin puoltaa sitä, että tukea työttömyyden pitkittymisen torjumiseen tarvitaan erityisesti nyt Anttilan osalle, Selin toteaa.

Lisätiedot

Ann Selin, puheenjohtaja, p. 050 075 0405

Antti Veirto, tutkimuspäällikkö, p. 050 465 7501

Suosituimmat