Tiedote - 06.09.2016 klo 08.22

VVO:n lisäosingoista päätetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Asunto-osakeyhtiö VVO on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kokouksessa päätetään mahdollisesta ylimääräisestä osingonjaosta. PAM omistaa VVO:sta 7,5 prosenttia ja osallistuu yhtiökokoukseen.

VVO on kutsunut osakkaat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.9.2016, jossa päätetään lisäosingon jakamisesta. PAMin puheenjohtaja Ann Selin on VVO:n hallituksen jäsen, joten hän on ollut paikalla, kun päätös asiasta on tehty. Hallituksen jäsenenä Ann Selin ei kuitenkaan voi kommentoida päätöksentekoa.

- VVO:n hallituksen jäsenenä en saa kertoa yksityiskohtia hallituksen päätöksenteosta, käydyistä keskusteluista tai yhtiön sisäisistä asioista. VVO:n toimintaa sääntelee osakeyhtiölaki, jota meidän kaikkien hallituksen jäsenten on noudatettava, Selin toteaa.

PAMin sijoitustoiminnasta vastaa talousjohtaja Jukka Mattila, joka osallistuu myös VVO:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen PAMin edustajana. Mattila katsoo, että tällä hetkellä PAMin sijoitus VVO:ssa on samanlainen kuin muutkin sijoitukset, joiden tarkoituksena on kasvattaa erityisesti työtaisteluvarantoa.

- VVO on PAMille sijoitus, jonka merkitystä liiton taloudelle ei voida väheksyä. VVO on kuitenkin turvallinen sijoituskohde, joka omalla toiminnallaan vuokra-asuntoyhtiönä ja investoijana tukee muun muassa suomalaista työtä, vastaten näin PAMin omiin sijoitusperiaatteisiin. Tulevassa yhtiökokouksessa päätetään lisäosingonjaosta, mutta toivomme, että kokouksessa käydään kunnollinen keskustelu ja pohditaan, kuinka VVO:n toimintaa tulevaisuudessa kehitetään, Mattila kertoo.

VVO on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja, joka keskittyy ennen kaikkea vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin. VVO:n toimintaa ohjaa yhtiön hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla ja ohjata yhtiön toimintaa. Suurimmat yksittäiset omistajat ovat eläkeyhtiötä, vaikka ay-liikkeellä onkin enemmistö omistuksesta.

VVO:n tiedotteen mukaan lisäosinkoa maksetaan, koska yhtiö on luopunut pitkien rajoitusten kohteista myytyään yli 8000 asuntoa Y-Säätiölle ja näihin myytyihin kohteisiin vuosikymmenten aikana sitoutuneet pääomat on tarkoitus nyt palauttaa omistajille. Tästä johtuen yhtiökokoukselle esitetään 9 euron lisäosinkoa osakkeelta. Omistussuhteiden mukaisesti PAMin osuus olisi lähes 5 miljoonaa euroa.

 

Uusimmat

Suosituimmat