Uutinen - 10.10.2016 klo 15.57

PAMin aktiivit huolissaan työttömyysturvaleikkauksista, lisääntyvästä osa-aikatyöstä sekä kauppojen laajentuneiden aukiolojen vaikutuksista alan työntekijöille

Viime viikonlopun aikana järjestettiin alueelliset suunnittelupäivät PAMin Pohjanmaan ja Keski-Suomen, Helsinki-Uusimaan sekä Lounais-Suomen toiminta-alueilla.

Alueelliset suunnittelupäivät kokosivat yhteen liiton aktiiveja: ammattiosastojen toimijoita ja luottamushenkilöitä keskustelemaan ajankohtaisista työmarkkina-asioista sekä kehittämään alueellista ammattiosastojen yhteistoimintaa. Ammattiosastojen aktiivien suuriksi huolenaiheiksi nousivat esille muun muassa työttömyysturvaan kohdistuvat heikennysesitykset, työvoiman ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma sekä elämiseen ja säälliseen ansiotasoon vaikuttavat riittämättömien työtuntien määrä.

Helsinki-Uudenmaan aktiivit totesivat, että palvelualojen työntekijöiden arki on yhä useammin työtä nollatuntisopimuksella tai osa-aikaisissa työsuhteissa täynnä kiirettä aiheuttaen vaikeuksia työn ja elämän yhteensovittamiseen. Työstä saatu palkka koostuu pätkistä, koska tulot yhdestä työstä ovat riittämättömät. Kritiikkiä suunnattiin myös maan hallitusta kohtaan useissa puheenvuoroissa. Pelkona oli, että nykyinen hallitus jatkaa työntekijöiden aseman heikentämistä ja yritystoiminnan kannattavuuden tukemista työntekijöiden työehtojen kustannuksella.

Lounais-Suomen alueella koettiin epäreiluksi työttömien jatkuva syyllistäminen omasta tilanteestaan ja muistutettiin, että työttömyys on harvoin oma valinta. Aktiivien mielestä työntekijäpuoli on jo kantanut kortensa kekoon syntyneen kiky-sopimuksen myötä ja työnantajilta odotetaan nyt pikaisia toimia uusien työpaikkojen syntymisen edistämiseksi. Lounais-Suomessa koettiin myös kauppojen laajentunut aukiolo ongelmalliseksi, koska näyttöä lisääntyneistä työtunneista tai kokoaikaisista työpaikoista ei ole vielä saatu tarpeeksi. Laajentuneet aukioloajat ovat lisänneet työntekijöiden mielestä yksintyöskentelyä, joka on aiheuttanut turvattomuuden tunteen lisääntymistä työpaikoilla.

Pohjanmaan ja Keski-Suomen aktiivien mielestä työttömyyttä ei vähennetä kurjistamalla tilannetta entisestään esimerkiksi lisäämällä työttömille kustannuksia esillä olevien lisäkarenssipäivien kautta. He nostivat esille myös epäkohdan, jossa työharjoittelijoita käytetään korvaavana ja ilmaisena työvoimana työpaikoilla. Aktiivit halusivat muistuttaa, että työharjoittelija on ensisijaisesti työpaikalla oppimassa, ei tekemässä työtä ilmaiseksi. Oppilaitos- ja työelämäyhteyksien kehittämien on tulevaisuudessa tärkeää, mutta tätä varten yhdessä luotuja pelisääntöjä täytyy kunnioittaa.

Kuvassa Lounais-Suomen suunnittelupäivien osallistujia. Kuva: Tanja Suomilammi

 

Suosituimmat