Uutinen - 30.11.2016 klo 16.19

Työtuomioistuin: Lisätyötä vastaanottaneella oikeus sairausajan palkkaan

Osa-aikamyyjällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos lisätyövuoro on sitovasti sovittu. Kuva: iStockphoto

Osa-aikamyyjällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos lisätyövuoro on sitovasti sovittu. Kuva: iStockphoto

Ennen lisätyövuoroja sairastuneelle osa-aikaiselle myyjälle kuuluu maksaa sairausajan palkka, työtuomioistuin linjasi. Työvuorot sitoivat molempia osapuolia.

Kymen Seudun Osuuskauppa ei vuonna 2014 alun perin maksanut sairausajan palkkaa, kun osa-aikainen työntekijä ei sairastumisen vuoksi kyennyt tekemään aiemmin vastaanottamiaan lisätyövuoroja. Työtuomioistuin määräsi keskiviikkoisessa tuomiossaan osuuskaupan korvaamaan menetetyt palkat lomakorvauksineen sekä osuuskaupan ja työnantajajärjestö Kaupan Liiton maksamaan asiaa hoitaneen PAMin oikeuskulut.

Tapauksessa oli kyse siitä, onko työnantajalla ollut sairausajan palkanmaksuvelvollisuus kaupan alan osa-aikaisen työntekijän sellaisilta työvuoroilta, joita ei ole alun perin suunniteltu työvuoroluetteloon, mutta jotka työntekijä on ottanut sitovasti vastaan lisätyönä. Päätös on siis merkittävä osa-aikaisten työntekijöiden kannalta.

Työtuomioistuimen mukaan työehtosopimuksen sanamuoto tukee tulkintaa, että palkka maksetaan kaikista työvuoroluetteloon merkityistä tunneista. Kaupan Liiton toisenlaisen tulkinnan sisältävä sisäinen ohje ei riittänyt perusteeksi poiketa tästä, eikä muutakaan vakiintuneeksi käytännöksi katsottavaa oikeuden mielestä löytynyt. Kun lisätyövuorot siis oli merkitty työnantajan järjestelmään ja ne sitoivat myös työntekijää, niistä kuului maksaa sairausajan palkka samoin kuin työvuorolistassa alun perin olleistakin vuoroista olisi kuulunut, kun työntekijä sairastui.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat