Lehdistötiedotteet - 26.01.2017 klo 15.30

Kysely: Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden epävarmuus kasvussa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin uusin suhdannebarometri tuo julki huolestuttavia lukuja kiinteistöpalvelualan vastaajien talouden heikkenemisestä ja alalla vallitsevasta epävarmuuden ilmapiiristä. Yli puolet alan työntekijöistä kokee oman taloudellisen tilanteensa huonontuvan seuraavan vuoden aikana.  

PAMin suhdannebarometrissä nousi esille erityisesti kiinteistöpalvelualan työntekijöiden heikko usko tulevaisuuteen ja oman taloudellisen tilanteen paranemiseen. Kyselyyn vastanneista vain 11 % näki mahdollisena, että oma taloustilanne kohentuisi.

Kysely osoittaa, että kiinteistöpalvelualalla työskentelevien ajatukset omasta taloudestaan ovat synkentyneet huomattavasti aiempaan verrattuna. Alan suurimpia ammattiryhmiä ovat siivoojat ja kiinteistönhoitajat. Edellisessä suhdannebarometrissä kiinteistöpalvelualan työntekijöistä 32 % odotti oman taloutensa heikkenevän.  

– Alan vastaajista jo yli puolet, 52 %, kokee epävarmuutta tulevasta ja uskoo, että oma taloustilanne heikkenee entisestään. Aiempaan verrattuna nyt joka viidennen vastaajan osalta tilanne on mennyt huonompaan suuntaan, kertoo PAMin ekonomisti Antti Koskela.

Kiinteistöpalvelualan työntekijät kokevat huolta myös työttömäksi jäämisestä muita aloja enemmän. Tehdyssä kyselyssä positiivisemmin tulevaisuudestaan ajattelivat esimerkiksi majoitus- ja ravintola-alan sekä turvallisuusalan työntekijät. Heidän vastauksissaan kerrottiin työttömyyden uhan selkeästi helpottuneen. Alojen vastaajista yli 40 % ei koe työttömyyden uhkaa lainkaan. Tilanne on parantunut 20 prosenttiyksiköllä edellisestä kyselystä.

Kiinteistöpalvelualan työntekijät muodostavat tässäkin poikkeuksen. Epävarmuus omasta työstä ja toimeentulosta on ajanut alan työntekijöiden tilanteen heikkenemiseen. Koskela kertoo, että myös alan tehdyt työtunnit ovat laskeneet kymmenellä prosentilla vuositilastoja tarkastellessa. 

– Kyselystä kävi ilmi, että peräti 30 % kiinteistöpalvelualan työntekijöistä kokee työttömyyden uhan kasvaneen. Alan työntekijät ovat myös hyvin pessimistisiä oman työnantajansa taloudellisen tilanteen kohenemiseen. Vain 18,5 % vastaajista uskoo siihen, kertoo Koskela.

Lisätietoja:

Antti Koskela, ekonomisti
puh. 044 543 9838

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 3.-17.2017. Kyselyyn vastasi 212 PAMin jäsentä. Heistä 61 prosenttia työskenteli vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa ja 33 % prosenttia vakituisessa osa-aikaisessa työsuhteessa. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

 

Uusimmat

Suosituimmat