Uutinen - 08.02.2017 klo 15.06

Työryhmä esittää uutta osallistumistuloa syrjäytymisen ehkäisyyn

Pitkäaikaistyöttömyydestä pitäisi päästä yli. Kuva: iStockphoto

Pitkäaikaistyöttömyydestä pitäisi päästä yli. Kuva: iStockphoto

Tutkijaryhmä esittää vastikkeellista osallistumistuloa syrjäytymisvaarassa oleville pitkäaikaistyöttömille.

Työmarkkinatuen suuruisen osallistumistuen saamisen ehtona olisi osallistuminen yhteiskuntaan. Osallistumisen muodot voisivat olla monia, kuten esimerkiksi järjestötyötä, koulutusta, opiskelua tai pienimuotoista työtä. Kyseeseen voi tulla myös läheisen hoitotyö.
Osallistumisen tavan voi valita laajasta kirjosta mahdollisuuksia, joista sovitaan sosiaalivirkailijan kanssa.
Helsingin yliopiston professorin Heikki Hiilamon johdolla toiminut työryhmä jätti keskiviikkona raporttinsa oikeus- ja työministeri Jari Lindströmille (ps.). Lindström korostaa, että kyseessä on vasta selvitys, ei esitys.
Ministerin mukaan vastikkeelliseen sosiaaliturvaan liittyy paljon tunteita ja ennakkoluuloja.
– Vaikea ennustaa mitä tämän pohjalta tulee, vai tuleeko mitään, Lindström totesi.
Osallistavan sosiaalipolitiikan uusia malleja on ryhdytty hakemaan useissa länsimaissa. Perinteinen aktivointipolitiikka on koettu tehottomaksi keinoksi työllistää pitkäaikaistyöttömiä ja estää syrjäytymistä.
Ajatus työttömyysturvasta odotusaikana ennen paluuta työelämään on Heikki Hiilamon mukaan rapautunut. Pitkittynyt työttömyys merkitsee hyvin usein syrjäytymistä.
Tutkijat ovat hakeneet palveluille esimerkkiä Hollannista. Vastikkeellisen sosiaaliturvan viitekehyksenä on toiminut London School of Economicsin professorin Anthony Atkinsonin kehittämä malli.

Uusia polkuja

Osallistavan sosiaaliturvan tavoitteena on tarjota syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja pitkäaikaistyöttömille polkuja työelämään ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kohderyhmänä ovat kaikki 18–65-vuotiaat pitkään työmarkkinatukea saaneet.
– Kohteena olisivat heikoimmassa asemassa olevat, jotka nyt putoavat pois palvelujen piiristä, Hiilamo totesi.
Yli 1 000 päivää työttömänä olleiden aktivointiaste on nyt 16 prosenttia. Osallistumistulomalli nostaisi sen lähelle sataa prosenttia, sillä osallistumista tarjottaisiin kaikille syrjäytymisvaarassa oleville.

Lisää resursseja

Osallistumistukimallissa työttömälle laaditaan osallistumissuunnitelma yhteistyössä sosiaalityöntekijän kanssa. Työttömällä olisi itsellään oikeus esittää sopivaa osallistumismuotoa.
Raportin toisen esittelijän, Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimusprofessorin Pasi Moision mukaan osallistumissuunnitelmien laatiminen ja toteutumisen seuraaminen edellyttäisi lisäresursseja sosiaalitoimeen.
Työmarkkinatuen tasoisen osallistumistuen päälle voisi saada toimeentulotukea korvaamaan osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia.
Osallistumisesta kieltäytyminen voi johtaa samoihin sanktioihin kuin työvoimapolitiikan aktivointitoimista kieltäytyminen. Kyseeseen tulisi karenssiaika. Toimeentulotukeen kieltäytyminen ei vaikuttaisi.
Vapautuksen osallistumisesta voisi saada fyysisen tai psyykkisen sairauden tai vamman perusteella.
Työvoimapalvelut olisivat osallistumistuen aikanakin aina ensisijaisia. Työnhaku olisi voimassa.

 

 

Teksti: UP/Kari Leppänen

 

Uusimmat

Suosituimmat