Uutinen - 24.03.2017 klo 09.57

Keskusjärjestösopimuksista neuvottelutulos kiinteistöpalvelualalle

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ry ovat päässeet neuvottelutulokseen keskusjärjestösopimusten sisällyttämisestä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen.

PAM ja Kiinteistötyönantajat ry pääsivät neuvottelutulokseen niin kutsuttujen keskusjärjestösopimuksien sisällyttämisestä voimassa olevaan työehtosopimukseen. Neuvottelutuloksessa molemmat osapuolet toteavat, että keskusjärjestösopimusten irtisanominen ja lakkaaminen eivät vaikuta sopimuksissa sovittujen asioiden voimassaoloon tai tulkintaan kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimuksen osalta.

Tämän lisäksi osapuolet tarkensivat keskusjärjestösopimukseen liittyvän selkotyön aikataulua. Selkotyöllä tarkoitetaan nykyisen keskusjärjestösopimuksen ilmaisujen selkeyttämistä ja näin sopimuksen luettavuuden helpottamista. Tavoitteena on saada selkotyö valmiiksi syyskuun loppuun mennessä ja selkiytetyt määräykset otetaan käyttöön uuden sopimuskauden alusta alkaen.

Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti helmikuussa luopuvansa suurimmasta osasta keskusjärjestösopimuksista. Ilmoituksen jälkeen PAM on neuvotellut työnantajaliittojen kanssa ratkaisuista, joissa keskusjärjestösopimukset siirretään osaksi olemassa olevia työehtosopimuksia. Jo aiemmin PAM on sopinut keskusjärjestösopimusten siirtämisestä kaupan, apteekin sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeviin työehtosopimuksiin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat