Uutinen - 31.03.2017 klo 17.15

Kuntapalveluiden oltava sujuvia myös epäsäännöllistä työaikaa tekeville

Kuntapalveluiden oltava sujuvia myös epäsäännöllistä työaikaa tekeville

Tampereella järjestetyssä Aina auki -mielenilmauksella heräteltiin ihmisiä ajattelemaan yhteiskunnan muutoksia ja sen vaikutuksia elämään.

Lisääntyvät toimeentulon haasteet sekä julkisten palveluiden rajattu saatavuus vaikeuttavat yhä useammin palkansaajien elämää. Reilun viikon päästä käytävien kuntavaalien tuloksella on suuri merkitys palkansaajien arjen sujumiselle kunnissa.

PAMin ammattiosasto Pamina 003 ry oli järjestämässä perjantaina Tampereen keskustorilla mielenilmausta. Ammattiosaston puheenjohtaja Lauri Iso-Lähteenmäki on huolissaan ihmisten jaksamisesta yhä kovenevassa yhteiskunnassa. Hänen mielestään jokaisella on oikeus tehdä työtä ja saada siitä elämiseen riittävää palkkaa.

– Työn ja arjen yhteensovittaminen on yhä useammalle palkansaajalle hankalaa. Lisääntyvä osa-aikatyö, pienet ansiot ja kauppojen laajentuneiden aukioloaikojen vaikutukset koskevat yhä suurempaa joukkoa ihmisiä. Siitä huolimatta muutoksista aiheutuvia ongelmia ei onnistuta ratkaisemaan yhteiskunnassa ja pahoinvointi ja tyytymättömyys lisääntyvät, Iso-Lähteenmäki toteaa.

Iso-Lähteenmäen mielestä Aina auki – sanavalinta kertoo tilanteesta, jossa palveluiden ja ihmisten on oltava käytettävissä ympäri vuorokauden, mutta se ei kuitenkaan näy toimeentulossa. Työstä ja työpaikasta huolimatta tilipäivän jälkeenkin ihmisen lompakko on yhä useammin tyhjillään kustannusten noustessa ja työ vaatii entistä enemmän aikaa.

Kauppojen aukiolojen vapauttaminen on vähentänyt PAMin teettämän kyselyn mukaan perheiden yhteisiä hetkiä ja yhä useampi vanhempi on kertonut viettävänsä vähemmän aikaa lasten kanssa.

– Aukioloaikojen vapauttaminen pirstaloitti kymmenien tuhansien ihmisten elämän, ja teki normaalin arjen miltei mahdottomaksi. Ei ainoastaan perheen omien aikataulujen vaan myös yhteiskunnan palveluiden kuten päivähoidon ja joukkoliikenteen suhteen.

– Siksi nyt on huolehdittava, että kunnissa tämä asia otetaan työn alle ja poliittiset päätökset tehdään huomioiden näiden muutosten vaikutukset esimerkiksi palveluiden saatavuuden lisäämiseksi, Iso-Lähteenmäki toteaa.

Iso-Lähteenmäki peräänkuuluttaa, että kuntapalveluiden on oltava helposti saatavilla ja, jotta tilanne olisi sosiaalisesti kestävää, on julkisten palveluiden oltava avoinna ja käytettävissä niin sanotun virka-ajan ulkopuolellakin.

– Esimerkiksi palveluiden asiakasmaksujen on oltava samat riippumatta siitä, onko kyseessä lasten vuoro-, yö- vai päivähoito. Ja esimerkiksi joukkoliikenteen järjestämisessä on varmistettava myös yli kuntarajojen sujuvasti kulkeva liikenne, hän toteaa.

 

Uusimmat

Suosituimmat