Uutinen - 13.03.2017 klo 14.14

Pienyrittäjät kaipaavat koulutusta paikalliseen sopimiseen

Palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi ihmettelee, kuinka kauan Suomen Yrittäjien entinen toimitusjohtaja Jussi Järventaus jaksaa levittää vääristynyttä sanomaa ay-liikkeen joustamattomuudesta ja sopimisen vaikeudesta.

Jussi Järventaus suomi viime viikolla Helsingin Sanomissa Suomen työehtojärjestelmää yhä liian jäykäksi. PAMin Niina Koivuniemi toteaa, että jos Järventaus haluaisi oikeasti itse edistää työmarkkinoiden toimivuutta, hän kannustaisi yrittäjiä ottamaan rohkeasti käyttöön työehtosopimusten tarjoamat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen.

– Olemme tilanteessa, jossa nykyisiäkään työehtosopimusten tuomia mahdollisuuksia eivät nimenomaan pienyrittäjät käytä. He eivät osaa tai halua kehittää työpaikan pelisääntöjä yhdessä luottamusmiesten kanssa. Ay-liike ei ole joustamaton, vaan tiettyjen tahojen vanhakantainen asenne ay-liikettä kohtaan estää keskinäisen sopimisen ja neuvottelun, Koivuniemi toteaa.

Koivuniemi haluaisi viimein kuulla yrittäjien suunnalta oikeita esimerkkejä, kuinka nykytilannetta pitäisi muuttaa. Nykyinenkään järjestelmä ei kiellä paikallista sopimista. Pelimerkit joustavampaan tapaan toimia yrityksissä ovat Koivuniemen mukaan jo olemassa, mutta tämän työnantajapuoli tuppaa vain unohtamaan. Hänen mielestään pienyrittäjien olisi syytä päivittää tietämyksensä työehtosopimusjärjestelmistä.

– Meillä on työehtosopimuksissa yhdessä työnantajaliittojen kanssa sovittu useista paikallisen sopimisen malleista ja mahdollisuuksista. Työaika on yksi asia, josta usein väännetään. Esimerkiksi meillä on sovittu työaikaa säätelevistä tasoittumisjaksoista. Nämä tasoittumisjaksot antavat mahdollisuuden siihen, että yrityksessä voidaan tehdä työtä paljon silloin kuin sitä on ja taas hiljaisina aikoina vähemmän. Eikö tämä ole juuri sitä joustamista, jota ay-liikkeeltä ja työntekijöitä peräänkuulutetaan? kysyy Koivuniemi.

PAMin työehtosopimuksissa voidaan paikallisesti sopia esimerkiksi lomarahan maksamisen ajankohdasta, työviikon alkamisajankohdasta, säännöllisestä työajasta, työhönsidonnaisuusajasta, viikonloppuvapaista, työaikapankista ja monista muista asioista.

Koivuniemen mukaan työnantajapuoli väittää usein, että yleissitovat työehtosopimukset torppaavat paikallisen sopimisen työpaikkatasolla ja, että tästä syystä yritysten muuttuviin tilanteisiin ei löydy tarpeeksi joustoa.

– Tietyiltä tahoilta yleissitovat työehtosopimukset naulataan aina suurimmaksi ongelmaksi työmarkkinoiden nykyiseen tilanteeseen. Tätä keskustelua on vaikea käsittää. Melkein kaikesta voidaan sopia paikallisesti, jos työntekijä ja työnantaja vain yhdessä sopien asiasta neuvottelevat. Yleissitovat työehtosopimukset eivät ole tämän asian tiellä, Koivuniemi muistuttaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat