Lehdistötiedotteet - 25.04.2017 klo 14.10

Kysely: Palvelualojen työntekijöiden epävarmuus toimeentulosta kasvussa

Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometrissä ilmenee, että epävarmuus omasta taloudellisesta tilanteesta alojen työntekijöiden keskuudessa voimistuu. Taloustilanteensa heikkenemistä ennustavat eniten matkailu- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualalla työskentelevien työntekijöiden vastaukset.

PAMin suhdannebarometrin tutkimustuloksista selviää, että matkailu- ja ravintola-alalla sekä kiinteistöpalvelualalla noin 30 % vastaajista kokee henkilökohtaisen taloutensa heikentyneen viimeisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan alalla samoin kokee noin joka neljäs (26 %) vastaajista.

Vastaajat eivät oleta oman taloutensa paranevan myöskään seuraavan vuoden aikana. Vastaajat epäilevät tilanteensa jopa heikkenevän. Tämä kertoo, että yksityisten palvelualojen työntekijöistä merkittävä osa elää taloudellisesti ahtaalla.

- Kiinteistöpalvelualalla peräti 36 % vastaajista olettaa oman taloutensa heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Vain 14 % odottaa tilanteen paranevan.  Matkailu- ja ravintola-alalla tilanne näyttää vieläkin lohduttomammalta, vain 7 % vastaajista odottaa taloutensa paranevan, kertoo PAMin ekonomisti Antti Koskela

Vaikka kyselyyn vastanneiden näkemys omasta henkilökohtaisesta taloustilanteesta on huolestuttava, kertovat barometrin tulokset myös positiivisista muutoksista. Kaikilla PAMin sopimusaloilla näkyy kehitys, jossa työttömyyttä pelkäämättömien osuus on kasvanut. Kaupan alalla noin 50 %, matkailu- ja ravintola-alalla 37 % ja kiinteistöpalvelualalla 42 % vastaajista ei koe työttömyyden uhkaa.

- Tekemästämme kyselystä selviää, että erityisesti kaupan alalla ja kiinteistöpalvelualalla vastaajat kokevat työnantajiensa talouden kehittyneen positiivisesti. Aiempaa useammat alan työntekijät eivät koe työttömyyden uhkaa, kertoo Koskela ja jatkaa

- Esimerkiksi kiinteistöpalvelualan työnantajista yli 40 % on arvioinut lisäävänsä henkilöstöään vuonna 2017. Tämä kehitys saattaa osaltaan näkyä myös työntekijöiden luottamuksessa työllisyyteen, Koskela toteaa.

Uskoa tulevaisuuteen luovat myös työntekijöiden mielikuvat siitä, kuinka työnantajan talouden odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa. Kaupan alalla lähes 50 % ja kiinteistöpalvelualalla 44 % työntekijöistä uskoo työnantajien talouden paranevan seuraavan vuoden aikana. Matkailu- ja ravintola-alalla osuus on vain 19 %.

- Valitettavasti matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden mielikuvat poikkeavat tässäkin muista ja luovat synkempää kuvaa alan työllisyystilanteesta.  Alan kasvu on kuitenkin ollut nopeaa ja sen odotetaan vain kiihtyvän. PAMin tutkimuksen mukaan matkailu- ja ravintola-alan työntekijöiden mielikuvat ovat tämän kanssa ristiriidassa. Epäsuhta kertoo alalla vallitsevasta epävarmuudesta työntekijöiden keskuudessa.

 - Kaupan ja kiinteistöpalvelualan alkanut noususuhdanne taas näkyy alojen vastauksissa luoden positiivisempaa kuvaa tilanteesta. Molemmilla aloilla lähes 40 prosenttia vastaajista kokee työnantajansa myynnin kasvaneen viimeisen vuoden aikana, kertoo Koskela.          

 

Lisätietoja:

Antti Koskela, ekonomisti, puh. 044 543 9838

Tiedot perustuvat PAMin teettämään kyselyyn, joka toteutettiin 4.-17.4.2017. Kyselyyn vastasi 193 PAMin jäsentä. Vastaajista 88 % oli töissä ja 4 % työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.

Uusimmat

Suosituimmat