Tiedote - 21.04.2017 klo 11.43

PAM ei ole osapuoli YTN:n ja Kaupan liiton välisessä riidassa

PAMin työehtosopimuksen piirissä olevat kaupan työntekijät eivät ole YTN:n ilmoittamien työtaistelutoimien piirissä.

Akavalaiset kaupan alalla työskentelevät ylemmät toimihenkilöt vaativat omaa työehtosopimusta. He ovat ilmoittaneet työtaisteluista, jotka olisivat toukokuun alussa. Heitä edustava Ylemmät toimihenkilöt YTN kertoo tiedotteessaan, että työtaistelutoimenpiteet koskevat ylempien toimihenkilöiden työtehtäviä suurimmissa kaupan alan yrityksissä, eli Kesko Oyj:ssä, SOK:ssa, Stockmann Oyj:ssä, Oriolassa, Instru Optiikassa ja Inex Partners Oy:ssä.

YTN:n on pyrkinyt neuvottelemaan työehtosopimuksesta Kaupan liiton kanssa, joka on kieltäytynyt neuvotteluista. PAM pitää tärkeänä, että kaikilla työntekijöillä on työehtosopimuksen turva, myös ylemmillä toimihenkilöillä. PAMin mielestä asioita edistetään parhaiten neuvottelemalla ja sopien.

PAM ei kuitenkaan ole osapuolena YTN:n ja Kaupan liiton välisessä riidassa. Niinpä ilmoitetut työtaistelutoimenpiteet eivät koske kyseisissä yrityksissä Palvelualojen ammattiliitto PAMin työehtosopimusten mukaisia työtehtäviä.

PAM on neuvotellut kaupan, vähittäiskaupan esimiesten, S-ryhmän kaupan esimiesten ja varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimukset. Kaupan työehtosopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä vähittäiskaupassa, tukkukaupassa, agentuuritoiminnassa, kioskikaupassa, huolto- ja liikenneasematoiminnassa ja konevuokrauksessa.

YTN:n työtaistelu voi kuitenkin vaikuttaa myös PAMin jäsenten työhön. PAMin luottamusmiehiä informoidaan tarkemmin tilanteesta. Työntekijöiden tulisikin kääntyä luottamusmiesten puoleen mahdollisesti esiin nousevissa kysymyksissä.

 

Suosituimmat