Tiedote - 06.06.2017 klo 15.27

Hiusalalle uusi työehtosopimus

Suomen Hiusyrittäjät ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat solmineet hiusalalle nelivuotisen työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2021 maaliskuun loppuun saakka. Alan palkoista ja työaikalisistä neuvotellaan vuosittain. Vuoden 2017 palkkojen korotuksista neuvotellaan syksyllä.

Hiusalalle tehtiin 4-vuotinen sopimus, joka sisältää useita isohkoja muutoksia. Työehtosopimuksen sisällössä huomioitiin myös työlainsäädäntöön tulleet muutokset.

Sopimus lisää paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja määrittelee samalla tarkasti paikallisen sopimisen lähtökohdat. Lisät nousevat ja pitkissä työsuhteissa lomat paranevat. Palkankorotuksista sovitaan marraskuussa.

- Provisiopalkkaisten työntekijöiden vähimmäisansiomääräykset poistuvat ja heidän takuupalkkataulukkonsa muuttuu kaksiportaiseksi työkokemuksen mukaan. Myös sairausajan palkkojen maksuun tehtiin muutoksia. Päivittäisistä työajoista ja työaikajärjestelyistä voidaan jatkossa sopia yrityksessä paikallisesti, jolloin voidaan huomioida paremmin hiuspalveluiden kysynnän painottuminen ilta-aikoihin, kertoo sopimuksen keskeisimmistä sisällöistä Suomen Hiusyrittäjien toiminnanjohtaja Arja Laurila.

Uusi sopimuskausi on 1.5.2017–31.3.2021. Sopimuksen mukaan työntekijöiden iltalisä nousee 3 euroon ja lauantai- ja aattolisä 4,90 euroon tunnilta 1.11.2017 alkaen. Marraskuun alussa tulee myös palkankorotukset, joista sovitaan syksyn aikana.

Palkankorotusajankohdat ovat sopimuskauden loppuun asti joka vuoden marraskuun alku. Jos korotuksista ei päästä sopimukseen, PAM tai Suomen Hiusyrittäjät voivat kumpikin irtisanoa sopimuksen päättymään tuohon päivään.

Provisiopalkkaisten myyjien takuupalkan maksukäytäntöä muutetaan niin, että työntekijä pystyy paremmin ennakoimaan kuukausitulojaan.

Uudet raamit paikalliselle sopimiselle

Uuden työehtosopimuksen myötä hiusalalla on mahdollista sopia paikallisesti työehtosopimuksesta poiketen muutamassa kohdassa. Työehtosopimus antaa mahdollisuuden sopia rajoitetusti enintään 10 tunnin työpäivän käyttämisestä kerran viikossa. Jos 10 tunnin työpäivästä ei ole sovittu, voidaan paikallisesti sopia kolmen viikon aikana enintään 9 yli 8 tunnin työpäivää. Lisäksi paikallisesti voidaan sopia jatkossa muun muassa työhönsidonnaisuusajasta ja tietyin ehdoin poikkeuksellisesti viikonloppuvapaiden sijoittumisesta .

– Pidän hyvänä sitä, että samaan aikaan kun paikallisen sopimisen mahdollisuudet lisääntyivät, päästiin yksimielisyyteen myös selvästä marssijärjestyksestä, jota paikallisesti sopiessa noudatetaan. Missään ei ole pakko sopia työehtosopimuksesta poiketen. Pystyimme sopimaan asiasta hyvässä hengessä Suomen Hiusyrittäjien kanssa, PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo.

Paikallisia sopimuksia voidaan työehtosopimuksen mukaan tehdä vain Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenyritysten ja sen henkilökunnan välillä. Sopijaosapuolia ovat työnantaja ja luottamusmies, työntekijät yhdessä tai työntekijä tässä järjestyksessä. Sopimus on tehtävä kirjallisena. Sopimusta ei voi tehdä työsopimuksella eikä koeaikana.

Neuvottelutuloksen osana olevassa liitteessä paalutetaan paikallisen sopimisen lähtökohtia. Sen määritellään selkeästi lähtevän sopimusvapaudesta: ketään ei voida pakottaa eikä velvoittaa tekemään sopimuksia. 

Ei liian lyhyitä työvuoroja

Uuden sopimuksen myötä vuosiloman ansainta paranee yli 15 vuoden työsuhteen jälkeen. Lomaa kertyy 1.4.2018 alkavan lomanmääräytysmisvuoden alusta 3 arkipäivää täydeltä loman määräytymiskuukaudelta.  Se pidentää vuosilomaa käytännössä viikolla.

Alle 4 tunnin työvuoroja ei voida käyttää, ellei se johdu työntekijän tarpeesta tai muusta perustellusta syystä.

PAM ja Hiusyrittäjät suosittelevat, että Eurooppalaista puitesopimusta parturi- ja kampaamoalan työsuojelusta ja –turvallisuudesta noudatettaisiin.

Sovitut työryhmät sopimuskaudelle

Neuvotteluosapuolet ovat sopineet perustavansa työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella syksyn 2017 palkkaneuvotteluihin mennessä esitys siitä, miten paikkakuntakalleusluokan II poistaminen toteutetaan sopimuskauden aikana.

Osapuolet perustavat toisenkin työryhmän, jonka tehtävänä on vuoden 2018 aikana ratkaista ammatillisen koulutuksen reformin tuomien muutosten huomioiminen työehtosopimuksessa, huomioiden tutkintonimikkeiden muutokset ja oppisopimusoppilaiden palkat, kun opiskelusta poistuvat vuosiluokat.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat