Uutinen - 02.06.2017 klo 09.14

Maahanmuuttajien kohtaamia epäkohtia työelämässä - työsopimus ja palkkakuitti vaikea tarkistaa kielimuurin vuoksi

Siivousalalla työskentelevillä maahanmuuttajilla on Tampereen alueella vaikeuksia ymmärtää työsopimuksia ja työsuhteiden ehtoja. Ongelmat ovat tulleet esille PAMin asiakaspalvelussa, työntekijöiden haastatteluista sekä luottamusmiehiltä saaduista tiedoista. Työntekijöiden on muun muassa vaikea tarkistaa palkkakuittia, koska sen ymmärtäminen kielimuurin takia on lähes mahdotonta.

PAMin Pirkanmaan aluepäällikkö Elisa Penders pitää tilannetta huolestuttavana ja painottaa, että työnantajien olisi tärkeää tarjota työsopimukset ja palkkakuitit työntekijän ymmärtämällä kielellä. Hän muistuttaa, että kaikkien etu on, ettei työpaikoille pääse syntymään kahden kerroksen väkeä ja, että kaikki työntekijät ovat tasavertaisesti tietoisia työsuhteen ehdoista.

- Kielimuurit on tehty rikottaviksi. Tiedämme, että osalla työnantajista on valmiiksi olemassa englanninkieliset työsopimuspohjat, niitä ei vain ole tuntemattomasta syystä työntekijöiden kanssa käytetty. Ottamalla käyttöön oikeanlaiset sopimuspohjat, voidaan väärinymmärrysten syntymistä vähentää ja työntekijöiden asemaa parantaa, Penders kannustaa.

- Valitettavasti maahanmuuttajat ovat myös kokeneet esimiestensä tahoilta pelottelua ammattiliittoon kuulumisesta. Lisäksi työntekijöiden perehdytyksessä on ilmennyt puutteita. Työnantajat ovat järjestelmällisesti jättäneet kertomatta luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista. Tämä ei edistä luottamuksen ilmapiiriä, Penders toteaa.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin Tampereen aluetoimistolla on paneuduttu maahanmuuttajien kokemuksiin työelämässä ja heidän tarpeisiinsa ammattiliiton palveluja kohtaan. Tietoa on kerätty asiakaspalvelutilanteissa sekä haastattelemalla toukokuun aikana 7 maahanmuuttajataustaista siivousalan työntekijää.

Haastatteluja tehnyt, Tampereen yliopistossa opiskeleva Joonas Kumpulainen kertoo, että keskeisimmäksi epäkohdaksi on siivousalalla työskentelevien maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osalta noussut esille suomen kielen puutteellisesta taidosta johtuvat asiakirjojen ymmärtämisen haasteet.

- Haastatteluissa on käynyt ilmi, että maahanmuuttajat saavat harvoin työsopimusta, palkkakuittejaan tai lomapalkkalaskelmiaan ymmärtämällään kielellä. Kielimuurin seurauksena maahanmuuttajat eivät ymmärrä työsuhteensa ehtoja ja voivat joutua helpommin erilaisten väärinkäytösten kohteiksi, Kumpulainen kertoo.

- Lisäksi keskustelujen yhteydessä on kohdattu konkreettisia tapauksia, jossa työntekijälle ei ole maksettu tarpeeksi palkkaa, eikä työntekijä ole voinut kielimuurin takia itse tarkastaa palkkakuittiaan, Kumpulainen sanoo.

 

Uusimmat

Suosituimmat