Uutinen - 06.06.2017 klo 12.09

Maksamattomat palkat työntekijöiden riesana

Viime vuonna Palvelualojen ammattiliitto PAMin Häme-Kaakkois-Suomen aluetoimistoissa selvitettiin palkkaepäselvyyksiä yli 160 000 euron edestä. Ammattiliiton apu on usein tarpeen tilanteessa, kun jäsenet joutuvat turvautumaan palkkasaatavien perintään työnantajilta.

Luottamusmiehet hoitavat työpaikoilla työntekijöiden edunvalvontaa ja ison osan ilmenneistä riita-asioista. Jos riitaa ei saada työpaikalla selvitettyä tai työpaikalla ei ole luottamusmiestä, asia siirtyy Palvelualojen ammattiliiton aluetoimistojen hoidettavaksi. Liitto auttaa jäseniään myös hakemaan palkkasaatavia palkkaturvasta tilanteessa, jossa työnantaja on maksukyvytön.

- Viime vuonna sovimme suoraan Häme-Kaakkois-Suomen aluetoimistoissa palkkaepäselvyyksiä ja riitoja sekä haimme jäsenille puuttuvia palkkoja yli 160 000 euron edestä. Suurin osa saatavista muodostui alipalkkauksesta, puuttuvista lisistä ja työaikakorvauksista tulleista maksuista. Myös jäsenten avustus palkkaturva-asioissa on ollut nousussa, kertoo Häme-Kaakkois-Suomen aluepäällikkö Ulla Immonen.

- Jäsenten palkkalaskelmia tarkistaessa paljastuu usein virheitä ja epäkohtia. Tavallisin tapaus on, että työntekijälle on maksettu liian vähän palkkaa, lisiä tai lomakorvauksia. Maksamattomista palkoista saattaa helposti kertyä tuhansienkin eurojen summa, jolla on iso merkitys henkilön toimeentuloon, kertoo Immonen.

Alipalkkaus on Immosen mukaan huolestuttava ilmiö, jonka kohteeksi joutuvat usein nuoret ja maahanmuuttajataustaiset työntekijät.

- Alipalkkauksessa työnantaja maksaa tietoisesti liian pientä palkkaa, eikä palkka täytä työehtosopimuksen määrittelemää minimitasoa. Valitettavasti kaikki työntekijät eivät tiedä työehtosopimusten määräyksistä saati omista oikeuksistaan tai alalla vallitsevasta palkkatasosta. Tämä lisää vaaraa joutua alipalkkauksen kohteeksi, Immonen toteaa.

 

Uusimmat

Suosituimmat