Artikkeli - 27.09.2017 klo 08.00
Työaikalaki

Työvuorolistan ja työsopimuksen tuntien täytyy täsmätä – PAMin lakimies Karoliina Huovila poimi työaikalain tärkeimmät pointit

Työaikalakia uudistetaan. Esitystä lain muuttamiseksi ovat käsitelleet yhdessä palkansaajien, työnantajien ja valtion edustajat. PAM korostaa, että työaikajoustojen täytyy lähteä myös työntekijän tarpeista.

Työtuntien määrä on työsopimuksen yksi olennaisin osa palkan ohella. Työvuorolistan tuntien täytyy perustua työsopimukseen kirjattuihin tunteihin.

Jos työntekijä tekee säännöllisesti enemmän tunteja kuin työsopimukseen on merkitty, työsopimus pitää päivittää vastaamaan todellista tilannetta.

Työnantaja ei saa vaatia osa-
aikaisilta työntekijöiltä suostumusta kaikkiin tarjolla oleviin lisätöihin.

Lisätyötunneista on annettava työntekijälle tieto ennakoidusti, ja tunteja on aina annettava niitä haluaville osa-aikatyöntekijöille. PAMin mielestä on tärkeää, että työntekijät pystyvät sovittamaan työn ja vapaa-ajan hyvin yhteen.

Jaksotyötä ei pidä lisätä. Jaksotyötä tehdään nyt etenkin ravintola- 
ja siivousaloilla.

Yötyötä ei saa lisätä. Työnantajan velvollisuus järjestää työntekijöille yökuljetus täytyy säilyttää, kun julkista liikennettä tai omaa autoa ei ole käytettävissä kello 23–6.

Tärkeimmät työaikalain pointit poimi PAMin lakimies Karoliina Huovila.

Lue lisää: PAM mietinnöistä: ehdotetut säännökset eivät ratkaise 24/7 auki olevan yhteiskunnan ongelmia

 

 

Teksti: Solja Virkkunen

 

Uusimmat

Suosituimmat