Artikkeli - 12.10.2017 klo 11.33
Sopimusneuvottelut

Palvelualojen on kurottava kiinni palkkaeroja

Palvelualojen on kurottava kiinni palkkaeroja

Kimmo Nikula kertoo, että liitossa asetellaan nyt tavoitteita liittokierrokselle. Ensi vuoden alku on kiivainta neuvotteluaikaa. Kuva: Susanna Kekkonen

PAM ryhtyy neuvottelemaan työehtosopimuksista työnantajaliittojensa kanssa. Liiton sopimuspäällikkö Kimmo Nikulan mielestä palkkaeroja pitää saada tällä kierroksella kurottua kiinni.

Millainen on pamilaisten palkkaus nyt, eli mistä tilanteesta lähdetään edessä olevaan liittokierrokseen?
”Yksityisillä palvelualoilla palkkojen kehitys ei ole ollut niin suotuisa kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Palkkaeroja on toki ollut vuosikymmenet, mutta niitä ei vain ole saatu kurottua.”
Tilastot tukevat väitettä. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi teollisuuden prosessityöntekijän kokonaisansioista laskettu keskituntipalkka oli viime vuonna yli 18 euroa tunnissa. Palvelualoilla esimerkiksi myyjillä, kokeilla ja tarjoilijoilla tuntiansio oli noin 13-14 euroa.
”Palveluissa työsuhteitten pirstaleisuus heikentää kokonaisansioita. On nollatuntisopimuksia, osa-aikaisuutta ja vuokratyötä.
Haasteemme on se, että palvelut ovat työvoimavaltaisia ja näin ollen työn tuottavuus ei myöskään ole sellaisella tasolla kuin teollisuudessa. ”

Mitä liitto tavoittelee neuvotteluissa?
”Neuvottelutavoitteita hiotaan parhaillaan ja hallitus käsittelee niitä loppuvuoden kokouksissaan. Liittokierroksella kun ollaan, niin eri aloilla valmistellaan tavoitteita niiden omien tarpeiden pohjalta. Näin tavoitteet kokonaisuudessaan voivat olla hiukan erilaisia eri aloilla.
Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-ala kärsii työvoimapulasta. Siellä osa-aikaisten osuus huitelee lähes 40 prosentissa ja palkkauksessa ala on jäänyt jälkeen. Jotain pitäisi tehdä, että työntekijöitä löytyisi riittävästi.”

Työnantajat tuskin lupaavat palvelualoille enempää kuin vientialoille.  Mitä keinoja PAMilla on palkkojen nostamiseen?
”Esimerkiksi palkkausjärjestelmien uudistaminen sellaiseksi, että palkka perustuisi työn vaativuuteen ja osaamiseen eikä tehtävänimikkeeseen. Tästä neuvotellaankin kaupassa ja maravassa. Toinen keino on ansionkehitysohjelma, jollainen on jo toteutettu kiinteistöpalvelualalla.
Pidän tärkeänä myös sitä, että luottamusmies voisi neuvotella paikallisesti esimerkiksi tulospalkkioista, joita voitaisiin maksaa yritysten tuottavuuden perusteella.”

Millainen on työhistoriasi PAMissa?
”Aloitin helmikuussa sopimuspäällikkönä keskustoimistossa. Liiton palveluksessa olen ollut kaikkiaan noin 14 vuotta, aiemmin toimitsijana ja aluepäällikkönä. Alkujaan olen kaupan alan työntekijä ja luottamusmies. "

/17.10. juttua on täsmennetty.

Kirjoittanut: Marja Ikkala

Uusimmat

Suosituimmat