Tiedote - 12.10.2017 klo 15.00

PAMille myönteinen ratkaisu työtuomioistuimessa: Kiinteistöpalvelualalle vakituiseen työsuhteeseen palkattavan työntekijän koeaika voi olla enintään neljä kuukautta

Palvelualojen ammattiliitto PAM on voittanut kiinteistöpalvelualan työehtosopimukseen liittyvän kiistan työtuomioistuimessa. Erimielisyydessä oli kyse koeajan pituudesta vakituiseen työsuhteeseen palkattavan työntekijän osalta. Työtuomioistuin vahvisti, että vakituiseen työsuhteeseen palkattavan työntekijän koeaika määräytyy työehtosopimuksesta ja on enintään neljä kuukautta.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevaan työehtosopimukseen sisältyy koeaikaa koskeva määräys. Voimassaolevassa kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksessa sanotaan, että toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen palkattavan työntekijän koeaika voi olla enintään neljä kuukautta, ellei työsopimuslaista muuta johdu.

Työnantajaliitto Kiinteistötyönantajat ry ja Palvelualojen ammattiliitto PAM olivat erimielisiä siitä, kuinka työehtosopimusta tulkitaan koeajan pituutta määritellessä.

Kiinteistötyönantajat ry:n tulkinnan mukaan työehtosopimuksen kirjaus sekä siinä olevat viittaukset työsopimuslakiin tarkoittivat, että toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa koeajan pituus määräytyy kulloinkin voimassaolevan työsopimuslain mukaisesti.

– Tämä tulkinta olisi tarkoittanut, että alan työntekijöiden koeajat olisivat pidentyneet. PAM oli työnantajien kannan kanssa eri mieltä, kertoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo ja jatkaa

– Mielestämme työehtosopimuksessa vuonna 2006 sovittu, enintään neljän kuukauden koeaika, ei voi heikentyä kesken työehtosopimuksen voimassaoloajan tilanteessa, jossa työsopimuslakiin tulee koeaikaa pidentävä uusi määräys, Ylitalo toteaa.

Voimassaolevassa työsopimuslaissa koeajan pituus on kuusi kuukautta ja sitä voidaan pidentää työntekijän ollessa perhevapaalla tai työkyvytön. Kiinteistötyönantajat tulkitsivat, että alalle solmittavissa uusissa työsuhteissa koeajan pituus olisi määriteltävä työsopimuslain mukaisesti. Tämä olisi siis pidentänyt alalle palkattavien henkilöiden koeaikaa.

– Mielestämme työnantajien tulkinta asiasta heikensi työntekijöiden oikeuksia ja oli vastoin voimassaolevaa työehtosopimusta. Emme voineet suostua siihen. Siksi kiista ratkaistiin työtuomioistuimessa. Olemme tyytyväisiä tuomioistuimen ratkaisuun, Ylitalo toteaa.

Työehtosopimuksen tulkintaa koskevan kiistan käsittely alkoi syyskuussa ja työtuomioistuin antoi asiasta tuomiolauselman torstaina 12.10.2017. Ratkaisussa työtuomioistuin totesi, että jos työehtosopimuksessa on viitattu yksilöityyn lainkohtaan tai rajattuun asiakokonaisuuteen, ei ole itsestään selvää, että esimerkiksi lainsäädäntöön tuleva muutos vaikuttaisi työehtosopimuksen sisältöön kesken työehtosopimuksen voimassaolokauden.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat