Uutinen - 10.11.2017 klo 15.45
EU

EU:n pitää puuttua nollasopimuksiin

Ihotaudit ovat 10 kertaa yleisempiä kampaamotyöntekijöillä kuin muiden alojen työntekijöillä Euroopassa. Työntekijäjärjestöt vaativat, että EU:n huippukokoukssessa sitovaan lainsäädäntöön työntekijöiden turvaksi kiinnitetään huomiota. Kuva: Gettyimages

Ihotaudit ovat 10 kertaa yleisempiä kampaamotyöntekijöillä kuin muiden alojen työntekijöillä Euroopassa. Työntekijäjärjestöt vaativat, että EU:n huippukokoukssessa sitovaan lainsäädäntöön työntekijöiden turvaksi kiinnitetään huomiota. Kuva: Gettyimages

Uudet työnteon muodot edellyttävät Euroopan laajuisia ratkaisuja, toteaa PAMin asiantuntija Josetta Nousjoki. EU-komission on myös taattava ratkaisut työntekijöiden ja työnantajien yhdessä esiin nostamiin ongelmiin, kuten kampaajien työsuojeluun.

Nollatuntisopimukset aiheuttavat ongelmia ja epävarmuutta työntekijöille ympäri Euroopan. Euroopan komissio esittääkin, että nollasopimusten käyttöä rajoitetaan.

Komission esityksessä työsuhteen ehtojen ilmoittamista koskevaan direktiiviin lisättäisiin mm. oikeus tiettyyn määrään työtunteja seurantajaksolla.

”Pidän tätä erittäin tervetulleena lisänä EU:n sääntöihin. Toivon, että asiasta tulee direktiiviesitys vielä tänä vuonna, kuten komissio on lupaillut”, sanoo PAMin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Josetta Nousjoki.

Työn tekeminen on muuttunut. Yhä useampi tekee töitä muussa kuin perinteisessä palkkatyösuhteessa, esimerkiksi itsensä työllistäjänä, verkkoalustojen kautta, keikkaillen tai monen eri työsuhteen välillä vaihdellen. Työ ei ole enää välttämättä paikkaankaan sidonnaista, vaan Suomessa tarjottavia palveluita, kuten verkkokauppaa, voidaan pyörittää toisesta maasta.

Näiden muutosten vuoksi monet työtä tekevät uhkaavat jäädä työelämän sääntöjen ja sosiaaliturvan ulkopuolelle. EU:n sosiaalisten oikeuksien paketissa haetaan rajat ylittäviä ratkaisuja työntekijöiden turvan parantamiseksi.

Nollasopimusten rajoittamisen lisäksi komissio haluaakin, että jokaisen jäsenmaan olisi taattava sosiaaliturva nykyistä paremmin myös itsensä työllistäjille ja alustojen kautta työskenteleville.

Työsuojeluun vauhtia

Euroopan komissio on toistuvasti kertonut, että se haluaa edistää hyvää vuoropuhelua työmarkkinoilla. Samaan aikaan komissio on kuitenkin väheksynyt työntekijä- ja työnantajajärjestöjen yhdessä tekemiä sopimuksia. Näin on käynyt esimerkiksi kampaamoalan työsuojelua koskevalle sopimukselle.

PAMin mielestä alan työsuojelua tulisi kiireesti parantaa.

”Terveysongelmien vuoksi moni kampaamo-alan työntekijä joutuu vaihtamaan alaa jo varhain. Tulee yhteiskunnalle kalliiksi, kun nuoria ihmisiä joudutaan kouluttamaan uudelleen. Jos työsuojelu olisi kunnossa, yhteiskuntakin pääsisi halvemmalla”, kertoo PAMin sopimusasiantuntija Tarja Pajuniemi.

Kampaamotyöntekijöiden allergisoituminen on yleistä. Partureita ja kampaajia Euroopassa edustavan UNI Europan mukaan ihotaudit ovat 10 kertaa yleisempiä kampaamotyöntekijöillä kuin muiden alojen työntekijöillä. 20 prosentille kampaajista puhkeaa työperäinen astma. Jotkut kampaajien käyttämistä kemikaaleista voivat aiheuttaa syöpää.

”Työsuojelulainsäädäntö on Suomessa kohtuullisen hyvä, mutta ei kuitenkaan riittävä suojaamaan työntekijöitä kampaamotyön terveyshaitoilta. Monissa EU-maissa asiat ovat selvästi huonommin”, Pajuniemi toteaa.

UNI Europa ja työnantajien järjestö Coiffure EU solmivat jo vuonna 2012 alan työntekijöiden suojelemisesta puitesopimuksen. Järjestöt esittivät komissiolle, että siitä tehtäisiin Euroopan laajuinen direktiivi. EU:n perussopimusten mukaan komission olisi pitänyt viedä työmarkkinajärjestöjen sopimus lainsäädäntöprosessiin. Viiden vuoden jälkeenkään komissio ei ole edistänyt asiaa.

Työntekijäjärjestöt vaativat, että kun Euroopan päättäjät 17.11. huippukokouksessa julistavat eurooppalaisten sosiaalisten oikeuksien pilarin, sitovaan lainsäädäntöön työntekijöiden turvaksi kiinnitetään erityistä huomiota.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat