Uutinen - 19.12.2017 klo 13.33
Työttömyysturva

Kiistanalainen työttömyysturvan aktiivimalli tulee voimaan 1.1.2018 alkaen

Malli leikkaa työttömyysturvaa, lisää byrokratiaa eikä ole aidosti työttömiä kannustava. Kuva: GettyImages

Malli leikkaa työttömyysturvaa, lisää byrokratiaa eikä ole aidosti työttömiä kannustava. Kuva: GettyImages

Tänään 19.12.2017 eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen työttömyysturvan aktiivimallista, joka vaikuttaa työttömyysetuutta saavien työttömien elämään tammikuusta alkaen. Malli leikkaa työttömyysturvaa, lisää byrokratiaa eikä ole aidosti työttömiä kannustava.

– Lakiehdotuksen mukainen malli asettaa työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan asuinpaikan ja ammatin mukaan. On kohtuutonta, että työttömyysturvaa leikataan, vaikka kuinka työtön pyrkisi työllistymään, sanoo PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija Mari Kettunen.

Eduskunta on hyväksynyt työttömyysturvan niin sanotun aktiivimallin äänin 103–90 tänään. Vuoden alusta voimaan tuleva aktiivimalli tarkoittaa käytännössä sitä, että ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen taso laskee ellei työtön täytä laissa säädettyjä aktiivisuusvaatimuksia. Kun päivärahaa aletaan maksamaan, työttömän aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa.

Edellisen tarkastelujakson aktiivisuus vaikuttaa etuuteen aina seuraavalta 65 maksupäivän jaksolta. Jos henkilö ei täytä aktiivisuusvaatimusta, hänen päivärahansa taso laskee seuraavalla 65 maksupäivän jaksolla 4,65 prosentilla. Täydestä päivärahasta etuuden taso voi laskea vain kerran.
Lisätietoja miten aktiivisuuden voi osoittaa täältä

Työttömyysturvan aktiivimalli tähtää työttömyyden pitkittymisen ehkäisyyn. Malli voi vaikuttaa myös työttömyyden kokonaiskestoon ja saattaa myös heikentää työsuhteiden laatua.

– Vaikka lyhyet työllisyysjaksot tai palveluihin osallistuminen katkaisevat työttömyysjakson, ei ole itsestään selvää, mikä vaikutus niillä on työnhakijan työttömyyden kokonaiskestoon ja millainen vaikutus mallilla tulee olemaan työsuhteiden laatuun tulevaisuudessa, toteaa Kettunen.

PAM ei ole, kuten muutkaan ammattiliitot, osallistunut mallin valmisteluun, eikä kannata mallin toteuttamista. Työttömyysturvan mallia on vastustettu kiivaasti opposition taholta. Myös sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä perustuslakivaliokunta katsoivat lausunnoissaan, että esitykseen liittyy alueiden työpaikkatarjonnan ja työnhakijoiden työllistymisedellytyksien erilaisuudesta johtuvia yleisiä ongelmia. Jopa työministeri Jari Lindström (sin.) on todennut sen, että hallitus saattaa vielä joutua korjaamaan aktiivimallia Huomenta Suomi -ohjelmassa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat