Työtaistelu - 14.02.2020 klo 10.05

7 kysymystä ja vastausta lakoista – Nämä asiat sinun ainakin on hyvä tietää

Mikäli työehtosopimusneuvotteluissa ei päästä sopuun kiinteistöpalvelualan lakot alkavat ensi viikolla. Kokosimme seitsemän keskeistä tietoa lakoista.  

1. Kuka voi julistaa lakon?

Lakosta päättää ammattiliitto. Yksittäinen työntekijä ei voi yksinään päättää ryhtyä lakkoon. Ammattiliitto maksaa lakossa oleville yleensä lakkoavustuksen. Työantajalla ei ole oikeutta syrjiä lakon jälkeen lakkoon osallistuneita työntekijöitään. Ammattiliitto voi julistaa laillisen lakon, kun se haluaa vaikuttaa työnantajaliittoon alan työehtosopimuksen solmimiseksi. Lakko voi olla alueellisesti tai ajallisesti rajoitettu tai se voi koskea koko sopimusalaa.

2. Onko laillista mennä lakkoon?

Lakko on laillinen työtaistelutoimenpide. Suomen perustuslain mukaan kansalaisille taataan yhdistymis- ja kokoontumisvapaus sekä lakko-oikeus. Työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet alalla noudatettavasta työehtojen vähimmäistasosta ja työrauhasta. Kun PAMin hallitus on irtisanonut työehtosopimukset ja kun työehtosopimuskausi päättyy, alkaa sopimukseton tila ja myös työrauhavelvoite päättyy.

3. Miksi PAM julisti kiinteistöpalvelualan lakon?

Työehtosopimusneuvotteluissa pyritään aina löytämään ratkaisu ensisijaisesti neuvotteluteitse. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvotteluja on käyty tammikuun ajan tuloksetta. Lakkoon ei koskaan ryhdytä kevein perustein, nyt muuta tietä ei ollut. Lakoilla pyrimme vaikuttamaan siihen, että työntekijöille saadaan turvattua elämiseen riittävät työtunnit ja palkka. Meille on myös tärkeää päästä eroon Sipilän hallituksen keksimistä ilmaisista talkootunneista eli kikystä.

4. Milloin kiinteistöpalvelualan lakot alkavat?

Viikolla 8 alkavat kiinteistöpalvelualan lakot Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Keski-Suomessa.

Katso tarkemmat ajankohdat ja lakkokohteet tästä.

5. Kuka voi hakea lakkoavustusta ja paljonko se on?

Lakkoavustusta maksetaan niille ammattiliiton jäsenille, joilla olisi ollut vähintään 4 tunnin työvuoro julistetun lakon aikana ja joille syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. Lakkoavustus kaupan ja kiinteistöpalvelualan lakoissa on 100 € (66,40 €)/lakkovuorokausi, jolta ansionmenetystä on tapahtunut. Lakkoavustus on veroton 16 euroon asti, jonka jälkeen siitä maksetaan ennakonpidätysprosentti. Näin ollen sadan (100) euron suuruisesta avustuksesta maksetaan jäsenelle 66,40 euroa.

Lakkoavustusta haetaan pam.fi/lakko -sivuston lakkoavustuslomakkeella. Lomake avataan sivustolle ensimmäisenä lakkopäivänä 18.2. Liiton jäsenmaksut pitää olla maksettu, jotta lakkoavustus voidaan maksaa. Lakkoavustus maksetaan noin viikon kuluessa siitä, kun hakemus on tehty.  Muiden liittojen jäsenille maksatus on hitaampaa, koska jäsenyys ja onko jäsenmaksut kunnossa,  tarkistetaan toisesta liitosta. 

Lakkoavustuslomakkeen täyttöä varten tarvitset henkilötunnuksesi, osoitetietosi, tilinumerosi (IBAN-muodossa) sekä työpaikkatietosi. Verokorttia ei tarvitse toimittaa PAMiin.

Huom! YTK:n jäsenille ei makseta lakkoavustusta.

6. Miten kiista kiinteistöpalvelualan työehdoista ratkaistaan?

Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvotteluja käydään nyt valtakunnansovittelijan toimiston johdolla. Valtakunnansovittelija on virkamies, joka sovittelee työmarkkinoiden työriitoja. Hän tekee sovintoehdotuksia silloin, kun työntekijä- ja työnantajaliitto eivät keskenään ole päässeet yksimielisyyteen työehtosopimuksen sisällöstä. Neuvotteluosapuolet jatkavat sovittelua, kunnes neuvottelutulos syntyy.

7. Miten muut alat?

PAM neuvottelee kevään 2020 aikana työehtosopimukset noin 400 000 työntekijälle palvelualoilla. Eri alojen työehtosopimusneuvotteluja käydään eri aikoina riippuen siitä, mihin saakka aiemmin sovittu työehtosopimus on voimassa.

Päättyvät työehtosopimukset vuonna 2020:

31.1. Kaupan alat (kaupan ala, kaupan ICT-toimihenkilöt, Hankkija-Maatalouden myyntihenkilöstö, varasto- ja kuljetusesimiehet, vähittäiskaupan esimiehet), kiinteistöpalveluala, Alko, Suomen kansallisoopperan ja -baletin tekniset pienryhmät ja tekniset esimiehet ja mestarit, Veikkaus Oy (yhdessä Sähköliiton kanssa)

29.2. Bingoala, elokuvateatteriala, kopio- ja tulostusala, kotitalouskone-, kodintekniikka- ja palveluautomaattihuoltoala, kuvanvalmistamoala, muuttopalveluala, asiakaspalveluala

31.3. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualat – esimiehet, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualat – työntekijät, Avecra, huvi-, teema- ja elämyspuistoala, apteekkiala, Suomen Kansallisteatterin tekniikka ja vastaavat (yhdessä Teatteri- ja Mediatyöntekijät Temen kanssa

30.4. Vartiointiala

Seuraa oman alasi työehtosopimusneuvotteluja tästä

 

Työskentelen vuokrafirmassa, voinko jäädä lakkoon? Tarvitseeko lakkoon osallistumisesta ilmoittaa esimiehelle? Näihin ja muihin kysymyksiisi löydät vastaukset täältä.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle