Yhteiskunta - 25.05.2021 klo 14.00

Älä tyhjää jauha - Äänestä kuntavaaleissa!

Arjen keskeisistä asioista päätetään kunnissa. Siksi on parempi vaikuttaa epäkohtiin kuin vain puhua niistä.

Kuntavaaleissa voi äänestää ennakkoon 26.5.-8.6. ja virallisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. Monelta se jää kuitenkin tekemättä, vaikka oman ehdokkaan äänestä­minen tarjoaisi keinon vaikuttaa kunnan palveluihin. Käytä äänioikeuttasi.

Ennakkoäänestys onnistuu  helposti ja voit valita äänestyspaikan asuinpaikkakunnasta riippumatta. Lue lisää.

Äänestä PAMin jäsen valtuustoon

PAMin kuntavaalitee­moissa todetaan, että erityisesti pienituloisille kuntapalveluilla on suuri merkitys. Ne vaikuttavat sii­hen, miten vaikkapa päivähoidon ja liikenteen puolesta työssäkäynti sujuu 24/7-yhteiskunnassa.

Palvelualoilla työskentelevien etu on, että kuntien valtuustoissa on ihmisiä, jotka ymmärtävät aidosti työntekijöiden arkea. Kuntien päätöksentekoon tarvitaan mukaan valtuutettuja, jotka haluavat edistää päätöksenteossa ihmisten oikeutta työhön, luoda mahdollisuuksia turvalliseen ja hyvään elämään sekä pitävät huolta heikoimmassa asemassa olevista.

Voi pitää selvänä, että päättäji­en näkökulmiin vaikuttaa paitsi heidän puolueensa, myös se, millaista elämää he itse tuntevat. Kaupunginvaltuusto ei vastaa kuntalaisia pienoiskoossa, mutta äänestäviä kuntalaisia se kuvas­taa sitäkin paremmin.

Tutustu PAMin jäseniin, jotka ovat ehdolla oman kotikuntansa valtuustoon ehdokasgalleriasta ja äänestä!
 

Kuntapalvelut helpottavat elämää

Viime kuntavaaleissa noin 60 prosenttia kaikista äänioikeute­tuista käytti oikeut­taan vaikuttaa. Vaaleista tehdyssä tutkimuk­sessa kävi ilmi, että erityisesti koulutustasolla ja äänestämisellä on yhteys. Mitä korkeampi kou­lutus, sitä todennäköisemmin äänestää.  

Ikä ei ole lainkaan niin määräävä tekijä äänestysak­tiivisuudessa kuin mitä ylei­sesti ajatellaan. Esimerkiksi 25–34-vuotiaista korkeakoulu­tutkinnon suorittaneista äänesti 72 prosenttia, mutta saman ikäisistä keskiasteen koulutuksen suorittaneista 38 prosenttia. PAMin jäsenistä valtaosalla on keskiasteen koulutus.

Tutkimuksen tehneen vaa­litutkija Sami Borgin mukaan äänestämättä jättämisen syy ei näyttänyt olevan niinkään se, etteikö kuntapalveluista olisi löytynyt asioita, joihin haluaa vaikuttaa. Sen sijaan äänestäminen näyt­ti helposti vain jäävän, jos siihen ei ole sosiaalista painetta.

Marraskuussa PAMin jäsenkyselyyn vastanneista peräti 71 prosenttia ilmoitti äänestävänsä kuntavaaleissa 2021.  Kuntavaaleissa valtaa on jaettu kaikille yhtä paljon. Köyhän ääni vaikuttaa samalla painolla kuin rikkaan, nuoren yhtä paljon kuin vanhan.
Voi sanoa, että vaaleissa heikoimman ääni on voimakkaimmillaan. Liian harva käyttää saamaansa palaa vallasta. Kun sen palan saa, se kannattaa käyttää.

ÄÄNESTÄ HELPOSTI ENNAKKOON!

  • Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.-8.6.2021.
  • Kotimaassa kuntavaaleissa on yhteensä 930 ennakkoäänestyspaikkaa.
  • Ennakkoäänestyspaikan voi valita asuinpaikasta riippumatta, voit äänestää siellä, missä liikut.
  • Ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat usein yleisissä tiloissa kuten kunnantaloilla, kirjastoissa ja kauppakeskuksissa. Ennakkoäänestyspaikat löytyvät verkosta osoitteessa vaalit.fi
  • Äänestäessä tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen äänestyspaikalle. 
  • Henkilöllisyyden todistamiseksi käyvät henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Mukaan et tarvitse kotiin lähetettyä kirjettä äänestysoikeudesta.
  • Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Siihen tarvitset kaksi passikuvaa.
  • Äänestyskopissa piirrä oman ehdokkaan numero selkeästi äänestyslippuun. Älä kirjoita/piirrä lippuun mitään muuta.

Virallisena vaalipäivänä sunnuntaina 13.6. voit äänestää vain sinulle merkityssä äänestyspaikassa. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan sinulle toimitetussa äänioikeusilmoituksessa (kirjeessä).

(lähde: vaalit.fi)

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme