03.04.2018 klo 13.15

Alipalkkoja maksavat ravintolat pääsevät nyt aivan liian helpolla

Kuva: Gettyimages

Lähes 170 ravintolaa ja kahvilaa Etelä-Suomessa on maksanut työntekijöille liian pientä palkkaa, ilmeni Yleisradion selvityksestä. PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Leppäkangas kommentoi, että alipalkkoja maksaneet työnantajat pääsevät liian helpolla. Hän ehdottaa ratkaisuksi ns. alipalkkauksen kriminalisointia.

Yleisradio kävi läpi noin 1 500 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluraporttia vuosilta 2016 ja 2017 ja teki tuloksista jutun.
Liian pienet palkat nousivat esille monien muiden ravintola-alan epäkohtien joukossa. Liian pienen palkan maksamisesta jäi kiinni Etelä-Suomessa yhteensä 169 ravintolaa tai kahvilaa. Se merkitsee, että useampi kuin joka kymmenes ravintola, joka sai tarkastajilta toimintaohjeita tai kehotuksia, oli maksanut työntekijöilleen liian vähän.

Lähes kaikki alipalkkaa maksaneet olivat yksityisyrittäjien tai pienien ketjujen paikkoja. Nimellä mainitaan kaksi yritystä, Kotipizza ja Subway,  jotka kummatkin toimivat  franschising-periaatteella.  Niin Kotipizza kuin Subway ilmoittivat jutussa korjanneensa epäkohdat.
Kotipizzan eräs ravintola oli maksanut noin viisi prosenttia liian pientä palkkaa. Subwayn eräässä ravintolassa tarkastaja ei voinut tarkastella palkan oikeellisuutta, sillä työpaikalla ei ollut työsopimuksia tai työaikakirjanpitoa nähtävillä. Samasta paikasta löytyi myös luvatonta ulkomaalaista työvoimaa.

Franchising-periaatteella toimivissa ketjuissa yksittäinen yrittäjä vastaa työnantajavelvoitteistaan itsenäisesti eikä ketjutason valvontaa juuri ole. PAMin sopimusasiantuntijan Sirpa Leppäkankaan mielestä tämä on puute.
”Kattoyritykset seurannevat yrittäjiensä liikevaihtoa ja kannattavuuslukuja, mutta on huolestuttavaa, elleivät ne valvo työehtosopimuksen noudattamista”, Leppäkangas sanoo.

Suomessa työnantajan on maksettava työntekijälle vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Ravintola-alalla vähimmäispalkan määrittää matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työehtosopimus. Pienin mahdollinen tuntipalkka vuonna 2017 oli 10,06 euroa. Alipalkkaus voi ilmetä myös lisien, kuten ilta-, yötyö- ja sunnuntailisien, laistamisena.
Ravintola-alan työntekijät ovat usein nuoria.
”Osa yrityksistä maksaa alipalkkoja tietämättömyydestä, mutta osa käyttää hyväkseen nuoria ja maahanmuuttajia, ryhmiä, joilla ei ehkä ole tietoa oikeuksistaan eikä uskallusta puuttua epäkohtiin”, Leppäkangas sanoo.
Hänen mukaansa työnantajat pääsevät liian helpolla maksettuaan liian pientä palkkaa. Hän esittää ratkaisuksi alipalkkauksen kriminalisointia.
”Se kitkisi työperäistä hyväksikäyttöä, tilkitsisi verovuotoa ja madaltaisi viranomaisen puuttumiskynnystä.”
Alipalkkauksen kriminalisointi on PAMin pitkäaikainen tavoite. Ajatuksena on, että liian pienistä palkoista tulisi rangaista työnantajaa sakoilla, kun nyt työnantaja joutuu pulittamaan vain maksamatta jääneet palkat. Nekin vain, jos alipalkoista jää kiinni.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle