Työehdot - 21.04.2020 klo 08.00

Alko edistää vastuullisempaa viinintuotantoa yhteistyössä ay-liikkeen kanssa

Kuva: Chad Ehlers / Lehtikuva

Alko on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen IUF:n ja PAMin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on sosiaalisen vastuun edistäminen ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen erityisesti viinirypäleiden tuotannossa.

Yhteistyön tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien sekä inhimillisten työehtojen ja työolosuhteiden toteutumista viinien hankintaketjussa ja varmistaa havaittujen epäkohtien ratkaiseminen. Sopimuksen osapuolet jakavat huolen työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta, erityisesti maatalousperäisten raaka-aineiden alkutuotannossa.

”Alko on sitoutunut kunnioittamaan voimassa olevia kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on konkreettinen osoitus, kuinka tärkeänä näiden oikeuksien toteutumista pidämme.  Yhteistyön myötä otamme käyttöön kansainvälisen tason valitusmekanismin, jonka toiminta perustuu selkeisiin rooleihin ja vastuujakoihin läpi hankintaketjun”, toteaa Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Yhteistyö sitouttaa avoimeen keskusteluun

Yhteistyösopimuksella Alko, elintarvike-, maatalous-, hotelli- ja ravintola-alojen ammattiliittojen maailmanjärjestö IUF ja PAM sitoutuvat vaihtamaan tietoa työoloista alkoholijuomien raaka-aineen tuotannossa ja tapaamaan neljästi vuodessa. Tapaamisissa sopimuksen osapuolet käsittelevät yhdessä alkoholin tuotantoketjuissa ilmenneitä ongelmia ja sopivat toimenpiteistä, joilla niihin puututaan. 

”Tämä sopimus varmistaa sen, että viinitilojen työntekijöillä on mahdollisuus raportoida huonoista työoloista oman paikallisen ammattiliittonsa kautta meille, jotta voimme yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa ryhtyä tarvittaviin toimiin niiden korjaamiseksi. Työntekijöiden ääni saadaan nyt kuuluviin alkoholin tuotantoketjussa”, kommentoi IUF:n pääsihteeri Sue Longley

”Usein kansainvälisiä aiesopimuksia kritisoidaan siitä, että puuttuu seurantamekanismit. Tässä on kuitenkin varmistettu se, että sovitut asiat menevät käytännön tasolle asti”, kommentoi Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen

Sen lisäksi, että yhteistyösopimus on merkittävä alkoholituotannon työntekijöiden näkökulmasta, Rönni-Sällinen pitää sitä tärkeänä suunnannäyttäjänä myös muille toimialoille. 

”Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parasta aikaa mahdollisuuksia kansallisen yritysvastuulain toteuttamiseen. Se voi pian velvoittaa kaikkia yrityksiä, joille Alko nyt näyttää esimerkkiä”.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle