22.05.2015 klo 14.15

Alkon työntekijät voittivat lisätuntikiistan

Työtuomioistuin tuomitsi Alkon maksamaan korvauksia: osa-aikaiset eivät saaneet lisätunteja, vaikka liikkeeseen palkattiin uusia osa-aikaisia.

Työtuomioistuin tuomitsi perjantaina Alkon maksamaan korvauksia lisätuntivelvoitteen rikkomisesta. Joukko Nokian Alkon osa-aikaisia työntekijöitä ei työtuomioistuimen mukaan saanut asianmukaisesti lisätunteja ennen kuin uusia työntekijöitä palkattiin. Tuomion mukaan Alko toimi tietoisesti työehtosopimuksen vastaisesti.

Alko joutuu maksamaan PAMiin kuuluvalle Alkoholikaupan Ammattiliitto ALV ry:lle hyvityssakkoa 3000 euroa. Lisäksi Alko ja työnantajajärjestö Kaupan Liitto joutuvat korvaamaan ALV:n oikeudenkäyntikulut 12 248,70 euroa korkoineen.

– Työtuomioistuin voi sinänsä hyväksyä sen, että työnantajalla on muun muassa asiakasvirtojen vaihtuvuus, työvoiman tarpeen päällekkäisyys ja vuosilomat huomioon ottaen ollut perusteita palkata lisää työntekijöitä. Työaikajärjestelyjen avulla ja työehtosopimuksen mukaista työajan tasoittumisjärjestelmää hyväksi käyttäen työnantajan olisi uusia työntekijöitä palkatessaan tullut kuitenkin osoittaa tarjolla olleita lisätyötunteja jo palveluksessaan olleille osa-aikatyöntekijöille enemmän kuin nyt on tapahtunut, tuomiossa todetaan.

Lain mukaan osa-aikaisille on tarjottava lisätunteja ennen uusien työntekijöiden palkkaamista, jos se vain on mahdollista, ja Alkon työehtosopimuksessa on aiheesta vielä täsmällisemmät määräykset. Työtuomioistuin muistutti, että lisätyön tarjoamisvelvollisuus ei poistu, vaikka tunteja olisi tarjolla enemmän kuin osa-aikainen työntekijä voisi työajan puitteissa tehdä.

Osallisina tapauksessa oli neljä työntekijää, joilla oli työsopimuksissaan taattu 8–23 työtuntia viikossa. Todelliset toteutuneet työtunnit olivat suurempia, mutta eivät kuitenkaan vastanneet kokoaikaisen tuntimäärää. Vuoden 2011 aikana samaan liikkeeseen palkattiin neljä uutta osa-aikaista 4–10 tunnin sopimuksilla. Hekin työskentelivät todellisuudessa tätä enemmän. Alko perusteli uusien työntekijöiden palkkaamista sijaisuuksilla ja sillä, että perjantain ja lauantain ruuhka-aikojen vuoksi työntekijävahvuuden on oltava riittävän suuri. Työtuomioistuin ei kuitenkaan pitänyt yhtiön perusteluja riittävinä: ainakin osa tunneista olisi voitu antaa vanhoille työntekijöille.

- Tuomio on merkittävä, koska se on ensimmäinen työtuomioistuimesta annettu lisätyötuomio. Näen tämän vahvistavan osa-aikatyöntekijöiden oikeuksia, sanoo PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkangas.

Kasanen & Vuorisen asianajaja Markus Lohi kertoo, että seuraavaksi kullekin työntekijälle haetaan Alkolta vahingonkorvauksia menetetyistä työtunneista.

Lisätty 25.5. klo 8.31 asianajaja Markus Lohen ja PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkankaan kommentit

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa

020 690 211 klo 10-14

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja

030 100 640 klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle