04.06.2019 klo 16.06

Alustatalouteen tarvitaan selkeät säännöt

 

Eilen julkistetussa hallitusohjelmassa otetaan esille myös alustatalouden haasteet. Aihe keskustelutti myös tänään PAMin liittokokouksen oheisseminaarissa. Seminaarissa olivat keskustelemassa Pohjoismaisen Unionin NU-HRCT:n pääsihteeri Kristjan Bragason, Justice4Couriers-kampanjan aktiivi Matti Mamia sekä PAMin juristi Suvi Vilches. Seminaarin avasi PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

PAM pitää tärkeänä, että työsuhdemuodosta riippumatta työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, säällisistä työolosuhteista sekä työhyvinvoinnista huolehditaan myös tulevaisuudessa. Tähän tavoitteeseen liittyy tiiviisti myös keskustelu alustataloudessa työtä tekevien oloista. PAM tavoittelee työnantajaolettaman lisäämistä työlainsäädäntöön, jotta alustatalouden työolot selkeytyisivät.

”PAM on pitänyt alustataloutta esillä ja on hyvä, että uudessa hallitusohjelmassa tämä on nyt huomioitu. On kuitenkin tärkeää, että pyrimme löytämään kestäviä ratkaisuja. Tällä hetkellä meillä on alustataloudessa työtä tekeviä, joilla on yrittäjän ja työntekijän vastuut, mutta oikeuksista ei ole selvyyttä”, tiivistää PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

”Viimeisen viiden vuoden aikana olemme nähneet merkittävän nousun alustatalouden turisteille kohdentamissa palveluissa. Lyhytaikaisissa yöpymisissä, ravintola-ja kahvilapalveluissa, ruokakuljetuksissa ja niin edelleen. Olemme saaneet huomata, että uusi teknologia myös muuttaa niin esimerkiksi turistien tapaa toimia kuin tuotteita ja palveluja, joita yrityksen tarjoavat. Tärkeimpänä kuitenkin uusi teknologia muuttaa samalla tapaa, jolla työntekijät ovat palkattuina. Teknologia luo mahdollisuuksia, mutta tuo samalla myös haasteita. Niihin on etsittävä ratkaisuja mahdollisimman pian”, taustoittaa pohjoismaisen unionin NU-HRCT:n pääsihteeri Kristjan Bragason.

”Alustataloudesta on monella tasolla tulossa uusi normi, jota moni tulee käyttäneeksi jopa huomaamattaan ottaessaan kyydin tai tilatessaan viikonloppuisin pizzaa kotiinkuljetuksella. Alustatalous on osalle ihmisistä ainoa paikka tällä hetkellä saada töitä, kun taas toisille vain tapa saada hieman lisää tienestiä. Siksi aihe on monimutkainen”, Bragason jatkaa.

”Ennusteiden mukaan on mahdollista, että vuoteen 2050 mennessä puolet Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian työssä olevista ovat itsensätyöllistäjiä ja tekevät töitä erityisesti alustojen kautta. Mahdollisen työttömyyden äkillisen nousun voi vaikuttaa merkittävästi alustatalouden työllisyysvaikutukseen – ja tämän vuoksi on tärkeää, että teemme säännöt alustataloudelle nyt eikä myöhemmin”, PAMin juristi Suvi Vilches selventää aiheen kiireellisyyttä.

”Alustayritykset mainostava itseään jouston avulla. Tämä on retoriikka, jota täytyy kuunnella myös kriittisesti kysyen, mitä joustolla todella tarkoitetaan. Jousto ei saa tarkoittaa sitä, että työntekijä menettää kontrollin omaan työhönsä ja aikaan, joka työn tekemiseen menee”, Vilches jatkaa.

Alustatalouden sääntelyssä ei ole kuitenkaan kyse vain oikeuksien puutteesta, vaan myös tarpeesta varmistaa, että rakenteissa ei ole mahdollisuutta syrjiä esimerkiksi työntekijän taustaan perustuen.

”Tutkimukset osoittavat sekä että alustataloudessa saattaa ilmetä vähemmän syrjintää kuin muissa alan yrityksissä, mutta samanaikaisesti on useita esimerkkejä siitä, että alustataloudessa työskentelevät saattavat olla esimerkiksi maahanmuuttajataustansa vuoksi heikommassa asemassa sekä neuvotellessa työehdoistaan, että myöhemmin työtä vakinaistettaessa”, kertoo Suvi Vilches.

Oikeutta läheteille eli Justice for couriers –kampanja on lähettien aloittama kampanja, jonka tarkoituksena on parantaa alustataloudessa työskentelevien ruokalähettien työoloja ja -ehtoja. Syyskuusta 2018 asti kampanja on tuonut esille aktiivisesti tietoa lähettien arjesta.

”Kampanjamme tekee vaikutustyötä töitä siihen asti, että on mahdollista sopia työehtosopimus ja tulla palkatuksi työntekijäksi alustataloudessa”, Matti Mamia Justice for couriers –kampanjasta kertoo.

”Viime vuonna Italiassa ja Saksassa EFFAT eli European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions sai yhdessä paikallisten ammattiliittojen kanssa aikaan Foodorassa ja Delivery Herossa alustatyöntekijöiden työneuvoston. Odotamme vielä aloitteen tuloksia, mutta uskon, että tämä on askel kohti parempaa neuvotteluyhteyttä. Tanskassa paikallinen ammattiliitto 3F on sopinut työehtosopimuksen kotitaloustyöntekijöitä välittävän Hilfr–yrityksen kanssa. Sopimus mahdollistaa sen, että yrityksen freelancer-työntekijät voivat hakea itselleen työntekijän asemaa näin halutessaan”, kannustaa Kristjan Bragason.

 

Mahdolliset yhteydenotot lisätietoja varten:
Eveliina Reponen, tiedottaja, 0438267960

Uusinta uutta