Tutkimus - 16.06.2021 klo 16.37

Ammattimaisen siivoustyön arvostus lisääntyi koronavuoden aikana

gettyimages.fi

Työn itsenäisyys ja arvostus sekä paremmat työtavat vahvistuivat korona-aikana erityisesti kiinteistöpalvelualalla, kerrotaan Työterveyslaitoksen toteuttamassa Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -kyselytutkimuksessa.

Ammattissiivous on vaativaa fyysistä työtä, jossa teknisen osaamisen lisäksi on hallittava myös asiakaspalvelutaitoja. Tätä työtä ei ole mahdollista tehdä etänä, joten siivoojat ovat työskennelleet koko koronakriisin ajan oman terveytensä uhalla. Lisäksi kriisitilanne on pakottanut heidät kehittämään työtapojaan ja tekemään entistä enemmän itsenäisiä päätöksiä - ja siinä he myös onnistuivat. Tutkimuksen mukaan kiinteistöpalvelualan työntekijöistä 35 prosenttia koki asiakkailta tulleen arvostuksen lisääntyneen koronakriisin aikana.

Siivoustyöhön on siis tullut lisää haasteita, työn vaativuus on lisääntynyt ja asiakkaat arvostavat siivoojien työtä entistä enemmän. Toivottavasti myös siivousalan työnantajat ja siivouspalvelujen ostajat arvostavat siivoojien työtä niin, että se näkyisi myös siivoojien palkkapussissa, pohtii PAMin sopimusasiantuntija Ulla Moilanen.

”Siivoojien palkat eivät ole nousseet samaa tahtia työn vaativuuden lisääntymisen ja yleisen arvostuksen myötä. Laadukkaan työn tekemiselle täytyy antaa riittävästi aikaa ja ammattimaista työstä tulee maksaa kohtuullinen korvaus. Tämä olisi myös siivouspalvelun ostajan hyvä muistaa.”

Siivousalan palkoista neuvotellaan seuraavan kerran alkuvuodesta 2022. Nykyinen kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimus on voimassa helmikuun loppuun.

Kyselytutkimuksen toteutti Työterveyslaitos toukokuussa 2021, ja siihen vastasi noin 3000 kaupan alalla, majoitus- ja ravintola-alalla, kiinteistöpalvelualalla, vartiointialalla ja muilla palvelualoilla työskentelevää PAMin jäsentä. Kysely on osa laajempaa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on muun muassa seurata yksityisiä palvelualoja koskettavien muutosten vaikutuksia työhyvinvointiin, osaamiseen ja työn tuloksellisuuteen 2020-luvulla.

 

Työterveyslaitoksen tiedotteen aiheesta voit lukea täältä.

Oletko hankkimassa siivouspalvelua? Tutustu Siivoustyön ostajan oppaaseen.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.