Työlainsäädäntö - 13.07.2021 klo 10.00

Ansiopäivärahan ikäraja nousee 18 vuoteen elokuussa

Työttömyysturvalakiin tehdyn muutoksen vuoksi ansiopäivärahaa voidaan 1.8.2021 alkaen maksaa vain 18 vuotta täyttäneille. Samasta lakimuutoksesta johtuen vuoden päästä, eli 1.8.2022 alkaen, alle 18-vuotias ei voi enää kerryttää työssäoloehtoa.

1.8.2021 alkaen työttömyysturvaetuutta ei myönnetä alle 18-vuotiaille työnhakijoille. Aikaisemmin ikäraja on ollut 17 vuotta. 

Oikeus työttömyysetuuteen voisi uuden säädöksen mukaan syntyä jo 17-vuotiaana silloin, jos oppivelvollisuus on täyttynyt ennen 18 vuoden ikää.

Alle 18-vuotiaalla voi olla oikeus ansiopäivärahaan, jos hän on:

  • kerryttänyt 26 viikon työssäoloehdon ennen 1.8.2022 ja
  • täyttänyt oppivelvollisuuden tai keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla.

Muutoksen voimaantulo ei riipu siitä, sovelletaanko henkilöön uutta vai vanhaa oppivelvollisuutta koskevaa säädöstä. Vanhan säädöksen piiriin kuuluvat ovat kuitenkin täyttäneet oppivelvollisuuden 1.8.2021 mennessä.

Vain yli 18-vuotias voi kerryttää työssäoloehtoa


Työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuuden ikäraja nousee 18 vuoteen 1.8.2022 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1.8.2022 alkaen alle 18-vuotias ei voi kerryttää työssäoloehtoa.

Tämän vuoden heinäkuussa ansiopäivärahaa saavat 17-vuotiaat saavat päivärahaa myös 1.8.2021 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehto on kertynyt ennen 1.8.2022 ja oppivelvollisuus on täyttynyt.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle