Työmarkkinat - 13.11.2020 klo 14.00

Apteekkialan kehittämisessä huomioitava myös teknisten työntekijöiden asema sekä potilas- ja lääketurvallisuus

Katri Jakosuon mukaan reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myyntiä ei tule vapauttaa apteekkien ulkopuolelle nykytiedon valossa. Kuvaaja: Eeva Anundi

Apteekin teknisten työntekijöiden toimenkuvaa ja osaamista on kehitettävä muiden Pohjoismaiden tasolle lainsäädäntöä ja alan koulutusta kehittämällä.

Apteekkien tekniset työntekijät ovat pääosin lääketeknikoita. Proviisorien, farmaseuttien ja lääketeknikoiden lisäksi apteekeissa työskentelee myös esimerkiksi kaupan alan ja kosmetologiopintoja suorittaneita työntekijöitä. Teknisten työn kannalta merkittävää on ­se, että he eivät saa antaa apteekeissa lääkeneuvontaa, sillä nykyisen lääkelain mukaan apteekkien farmaseuttisella henkilökunnalla – farmaseuteilla ja proviisoreilla – on vastuu lääkeneuvonnasta, selvittää Palvelualojen ammattiliitto PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

"Apteekkien tekninen henkilökunta saa siis vain lähinnä kertoa asiakkaalle missä lääke on ja lukea asiakkaan pyynnöstä pakkauksen tiedot ja tuoteselosteen.”

Ruotsissa ja Tanskassa sen sijaan apteekkien tekniset työntekijät saavat antaa esimerkiksi reseptivapaisiin itsehoitolääkkeisiin liittyvää lääkeneuvontaa, Jakosuo jatkaa.

”Kehitys voisi Suomessa olla samansuuntainen ja apteekkien teknisten työntekijöiden oikeuksia apteekeissa voitaisiin maltillisesti lisätä.”

Apteekkilupien lisääminen parantaisi palvelujen saatavuutta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on esittänyt apteekkien määrän säätelystä luopumista ja muun muassa verkkomyyntilupien käyttöön ottamista. Apteekkilupien lisääminen parantaisikin Jakosuon mukaan palvelujen laatua ja saatavuutta, lääkkeiden saatavuutta sekä edistäisi alueellista työllisyyttä. Lisäksi verkkomyyntilupa, joka mahdollistaisi verkkoapteekin perustamisen ilman kivijalka-apteekkia, avaisi uusia työmahdollisuuksia myös apteekkien teknisille.

”Lainsäädännöllä pitäisi kuitenkin turvata jatkossakin apteekkilupien minimimäärä, jotta voitaisiin turvata lääkkeiden maanlaajuinen saatavuus myös harvemmin asutuilla seuduilla.”

Itsehoitolääkkeiden vapauttaminen edellyttää tarkempia selvityksiä

KKV on esittänyt myös yleisimmin käytettyjen ja riittävän turvalliseksi todettujen itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista. Jakosuon mielestä myyntiä ei kuitenkaan tule vapauttaa apteekkien ulkopuolelle, ei ainakaan ennen kuin reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttamisen vaikutukset on selvitetty tarkasti, puolueettomasti ja riittävän kattavasti.

”Jos reseptivapaiden itsehoitolääkkeiden myynti vapautettaisiin esimerkiksi päivittäistavarakauppoihin, on erittäin tärkeää taata, että kaupoissa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä neuvomaan asiakkaita heille sopivien lääkkeiden valinnassa, ja että heillä on riittävä koulutus asiakkaiden tietoturva ja yksityisyydensuoja huomioon ottaen, puhumattakaan lääkejätteiden oikeaoppisesta ja turvallisesta hävittämisestä, painottaa Jakosuo.

Proviisoriomistus säilytettävä

Mitä tulee kilpailu- ja kuluttajaviraston esitykseen apteekkien omistajuussääntelyn uudistamisesta, PAMin lähtökohtana on ensisijaisesti proviisoriomistuksen säilyttäminen, Jakosuo toteaa.

”Apteekkien operatiivisen johtamisen tulee olla jatkossakin proviisorikoulutuksen saaneen henkilön vastuulla. Proviisorilla on laaja näkemys sekä lääketieteellisestä että johtamisen näkökulmasta eikä apteekin omistamisessa ole kyse pelkästään yritysjohtamisesta.”

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut marraskuussa 2020 apteekkimarkkinoista laajan selvityksen, jonka pohjalta on syntynyt lista ehdotuksia, joilla on tarkoitus pienentää asiakkaiden ja yhteiskunnan lääkekustannuksia sekä parantaa lääkkeiden saatavuutta. Ehdotuksista tarkemmin julkaisussa Apteekkimarkkinoiden kehittäminen, Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksiä 5/2020.

Suomessa on yhteensä 819 apteekkitoimipistettä, joista 623 pääapteekkia ja 196 sivuapteekkia (31.12.2019). Luvuissa on mukana myös yliopistojen apteekit. Lisäksi syrjäseuduilla toimii yhteensä 148 apteekkien ylläpitämää lääkekaappia tai apteekin palvelupistettä, joista myydään rajoitettua valikoimaa itsehoitolääkkeitä. Palvelupisteiden kautta voidaan välittää myös reseptilääkkeitä. Suomessa on apteekkitoimipiste noin 6 800 asukasta kohti. Viime vuoden lopussa apteekeissa työskenteli noin 8 500 henkilöä mukaan lukien 602 apteekkaria. Teknisten ja muun kuin farmaseuttisen henkilöstön osuus tästä on noin 3 400 henkilöä.

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme