Artikkeli - 26.09.2014 klo 10.19

Puh.Joht: Ann Selin

Ei kinata #lakko-oikeudesta vaan pyritään neuvotteluosapuolten #tasa-arvoon.

Työuraneuvottelujen jälkeen työlistalla on työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän uudistaminen. Liiton näkökulmasta järjestelmä on pääpiirteissään toimiva. Yleissitovuutta työsuhteen vähimmäisehtojen turvaajana ei tule romuttaa eikä työtaisteluoikeutta rajoittaa. Työnantajien käyttämät turvaamistoimet pitää saada kuriin.

Kehitettävää on erityisesti työehtosopimusten (tes) vaihdoksissa. Työnantajien yksipuoliset pyrkimykset vaihtaa tessiä ovat aiheuttaneet työntekijöille kohtuuttomia tilanteita. Pelisäännöt on sovittava pian. Yksi ratkaisu voisi olla, etteivät työnantajaliitot hyväksyisi yrityksiä jäseneksi ennen kuin työnantaja- ja ammattiliittojen välisissä neuvotteluissa olisi todettu, että yrityksen toimiala on oikeasti muuttunut. Samalla liitot sopisivat vaihdoksen toteuttamisesta niin, että työntekijöiden asema turvataan. Tämän ei pitäisi olla vaikeaa, jos kyseessä ei ole vain työnantajalle halvemman tessin metsästäminen.

Toinen kipupiste on työpaikkatason kyvyttömyys aitoihin neuvotteluihin. Miksi työnantajien on niin vaikea ymmärtää, ettei sanelupolitiikalla ja huonolla henkilöstöjohtamisella lisätä työhyvinvointia eikä tuottavuutta, eikä saavuteta toimivia ratkaisuja?

Palkansaajien lakkoherkkyyttä kuulee moitittavan. Lakko on aina työntekijöiden viimeinen keino puuttua työnantajien menettelyyn, kun neuvottelu ei toimi. Jatkuvat työvoiman vähentämistarpeet ajavat työntekijät ahdinkoon ja lyhyet mielenilmaisut voivat olla ainoa keino, jolla työnantajat saadaan edes harkitsemaan vaihtoehtoja irtisanomisille. On raastavaa kuulla luottamusmiesten kertomuksia yt-neuvotteluista, joissa he kokevat suurta voimattomuutta ja kantavat harteillaan koko porukan pelot.

Lakko-oikeudesta kinaamisen sijasta olennaisempaa koko järjestelmän toimivuuden kannalta onkin pyrkiä neuvotteluosapuolten tasavertaiseen asemaan. Tällä hetkellä sitä ei riittävän monella työpaikalla ole.

 

 

Teksti: Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

 

Uusimmat

Suosituimmat