Artikkeli - 13.09.2017 klo 14.00
Luottamusmies

Mihin tarvitaan luottamusmiestä?

PAMin puheenjohtaja Ann Selin ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ovat eri mieltä monesta luottamusmiehiin liittyvästä seikasta. Kuva: Pekka Elomaa

PAMin puheenjohtaja Ann Selin ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen ovat eri mieltä monesta luottamusmiehiin liittyvästä seikasta. Kuva: Pekka Elomaa

Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen ajaa luottamusmiesten rinnalle omaa malliaan. PAMin Ann Selin painottaa, että nykyinen järjestelmä takaa luottamustoimen hoitajalle liiton avun ja koulutuksen. ”Mistä villi luottamusmies hakee tukea, kun hän sitä tarvitsee?”

PAMin puheenjohtaja Ann Selin ja Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vastaavat kolmeen luottamusmiehiä koskevaan väitteeseen.

1. Luottamusmies säästää työnantajan aikaa ja hermoja, kun tämän ei tarvitse neuvotella jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Ann Selin: Tuota kuulee yrittäjien suusta usein. Monilla ei ole aikaa, halua eikä osaamista joka risausta itse sopia. Nyt liittojen välisissä sopimuksissa määritetään, miten luottamusmies valitaan ja mitkä ovat hänen tehtävänsä sekä oikeutensa ja velvollisuutensa. Hänen on muun muassa valvottava työehtosopimuksen ja lakien noudattamista. Luottamusmiessopimus tuo myös paremman irtisanomissuojan, joten luottamusmies voi ilman työpaikkansa menettämisen pelkoa hoitaa työntekijöiden asioita. Kouluttautumisoikeus taas takaa, että työntekijöiden edustaja on todella perillä asioista.
Mikael Pentikäinen: Luottamusmiesjärjestelmä on useimmiten hyvä niissä yrityksissä, joissa se on jo käytössä. Valtaosassa yrityksiä sitä ei ole, ja niissäkin pitäisi päästä sopimaan paikallisesti. Tähän olen itse ehdottanut kahta perusmallia. Suorassa sopimisessa yritys tai työnantaja sopii yleisistä ja yhteisistä asioista kaikkien työntekijöiden kanssa eli kaikki allekirjoittavat paikallisen sopimuksen. Tuo toimisi hyvin pienissä yrityksissä – ja valtaosa Suomen yrityksistä on juuri mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle kymmenen henkeä. Henkilöstöedustamisen mallissa henkilöstö valitsee itselleen edustajan, joka sopii asioista työnantajan kanssa. Kaikki osallistuvat edustajan valintaan, ei vain liittoihin kuuluvat, ja myös edustaja voi kuulua liittoon tai olla kuulumatta. Mikäli yrityksessä on jo luottamusmiesjärjestelmä käytössä, mutta valtaosa työntekijöistä ei kuulu liittoon, liittoihin kuulumattomat voisivat valita oman henkilöstöedustajan luottamusmiehen rinnalle. Työnantaja sopisi asioista näiden kahden kanssa.

2. Liitot siis kouluttavat luottamusmiehiä. Jos työntekijöiden edustaja voi olla kuka tahansa ilman perehdytystä, hän on neuvotteluissa heikoilla.
AS: Kun porukka valitsee keskuudestaan luottamusmiehen, liitto varmistaa, että hän saa riittävän koulutuksen homman hoitamiseen. Liitto on vahvasti tukena ja turvana taustalla: meillä on juristit, työehtoneuvojat, koko valtava kokemus. Mistä villi luottamusmies hakee tuen, kun hän sitä tarvitsee? Tämän lisäksi myös työnantajalla pitäisi olla vastuu luottamusmiehen perehdyttämisestä. Liitto voi kouluttaa ymmärtämään talouslukuja, työehtosopimusta ja lakeja, mutta emme voi kouluttaa siihen, millainen kunkin firman bisnes on.
MP: Liitot tekevät paljon arvokasta koulutustyötä. Ne voisivat kouluttaa myös muita henkilöstöedustajia, siinähän olisi motivaatio henkilöstön edustajalle liittyä liittoon. Koulutusta voivat tarjota monet muutkin tahot, kuten Suomen Yrittäjät, oppilaitokset tai yksityiset yritykset. Jos järjestelmä muuttuu, jokainen vastuullinen työnantaja järjestää koulutusta henkilöstöedustajilleen. Luotan siihen, että henkilöstö valitsee viisaasti itselleen sellaisen edustajan, joka on heidän asiallaan, kuuluipa tämä liittoon tai ei. Jos edustaja ei ole työntekijöiden asialla, nämä vaihtavat hänet.

3. Työntekijät eivät valitse yrityksen johtoa, jonka kanssa neuvottelevat. Sen takia työnantajakaan ei saa päättää, kuka henkilöstöä edustaa.
AS: Kukin pysyköön lestissään. Luottamusmies edustaa työntekijöiden ääntä.
MP: Henkilökunta valitsee oman edustajansa, se ei ole työnantajan tehtävä. Se on yksiselitteisen selvää.

Lue myös, miten kaksikko vastasi väitteeseen: Luottamusmies ärsyttää yrittäjiä jo sanana!

 

 

Teksti: Riitta Ryynänen

 

Uusimmat

Suosituimmat