Luottamusmies - 13.08.2019 klo 09.14

Arttu Korhonen kannustaa uusia ehdokkaita mukaan syksyn luottamusmiesvaaleihin

"Työelämään voi vaikuttaa myös muiden luottamustehtävien kautta. Esimerkiksi ammattiosastotoiminta tarjoaa siihen paljon mahdollisuuksia, ja mukaan voi lähteä kuka vaan", sanoo Arttu Korhonen. Kuva: Paula Myöhänen

Luottamusmiehillä on merkittävä rooli työelämätietojen ja -taitojen parantamisessa, sanoo Avarn Security Oy:n Itä-Suomen alueluottamusmies Arttu Korhonen. Hän listasi viisi tärkeää asiaa tehtävästään.

Avainasema. Koen, että minulla on keskeinen rooli työyhteisössäni. Työntekijältä puuttuu usein rohkeus lähestyä työnantajaa tavallisissakin asioissa – ja erityisesti epäkohdissa. Olen pyrkinyt kehittämään vuorovaikutusta työnantajan ja työntekijöiden välillä. Tehtävässäni tärkeintä on luottamus, joka mielestäni ansaitaan hoitamalla eteen tulevat tehtävät mahdollisimman hyvin.

Epäoikeudenmukaisuus. Ennen vartiointi-alalle siirtymistä työskentelin noin 15 vuotta erilaisissa palvelualojen tehtävissä, esimerkiksi kokkina, tarjoilijana, myyjänä ja eräoppaana. Totuin siihen, että aina piti katsoa tarkkaan, että työtunnit ja palkat olivat oikein. Se, miksi päätin lähteä luottamusmiehen tehtävään, kumpuaa työelämässä kohtaamastani epäoikeudenmukaisuudesta ja halusta ennaltaehkäistä sitä tulevaisuudessa.

Työelämätaidot. Kun olen luottamusmiehenä mukana perehdyttämässä uusia työntekijöitä, yritän parhaani mukaan lisätä heidän työelämä- ja tes-tietoutta. Olen huomannut, että vartiointialan kouluissa annetaan kyllä lakitietoutta ja opetetaan vartiointiin liittyvät faktat, mutta vastavalmistuneilla on usein puutteelliset työelämän tiedot ja taidot. He eivät esimerkiksi aina tiedä mitä palkkaa heidän kuuluisi saada.

Luottamusmiesvaalit. Monissa yrityksissä tunnistetaan jo luottamusmiehen merkitys, ja luottamusmiehiä otetaan entistä enemmän mukaan parantamaan ja kehittämään työehtoja ja -oloja. Kannustan uusia ehdokkaita lähtemään rohkeasti mukaan syksyn luottamusmiesvaaleissa. Kukaan ei ole tehtävään alussa täysin valmis, vaan oppimista tapahtuu koko ajan, ja siinä kasvaa ja kehittyy jatkuvasti. Roomaakaan ei rakennettu yhdessä yössä.

Kalastus. Omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta tässä vaativassa tehtävässä. Itse löydän vastapainoa työlle kalastuksesta, hyötyliikunnasta ja ajanvietosta eskari- ja kouluikäisten lasten kanssa. Kalalla pääsen irti työasioista ja keskityn nauttimaan kiireettömyydestä.

Kuka?

- Arttu Korhonen on Avarn Security Oy:n Itä-Suomen alueluottamusmies
- Lisäksi hän on Turvallisuusalan ammattiliitto Turva ry:n puheenjohtaja sekä Kaakkois-Suomen vartijoiden osasto 653:n puheenjohtaja.
- Hän on ollut aktiivisesti mukana ammattiliittojen toiminnassa vuodesta 1997 ja toiminut aiemmin monipuolisesti luottamustehtävissä mm. oman ammattiosastonsa nuorisovastaavana, solidaarisuusvastaavana sekä opintovastaavana.

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle