Tutkimus - 20.05.2019 klo 09.02

Automaatio jakaa mielipiteitä apteekkialalla

Yhteiskuntatieteilijät Tuuli Turja ja Kalle Laakso tutkivat robotiikan merkitystä ihmisten toimeentulolle, työlle ja tuntemuksille. Kuva: Annina Mannila.

Työn automatisoitumiseen suhtaudutaan positiivisemmin, jos muutokset tukevat itsenäisyyttä ja ammatti-identiteettiä, kertoo apteekkialan teknisille työntekijöille suunnattu kyselytutkimus.

Apteekkialan ammattiryhmien välillä on huomattavia eroja siinä, miten he kokevat automaation osana työtään. Tämä käy ilmi Tampereen yliopistossa käynnistyneestä tutkimuksesta, jossa analysoidaan apteekkialan ammattilaisten suhtautumista automaatioon sekä uuden teknologian käyttöönottoon.

Tutkijat Tuomo Särkikoski, Tuuli Turja ja Kalle Laakso kertovat, että apteekkialalla haetaan nyt muotoa automaatiolle. He ovat mukana kansallisessa ”Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus” (ROSE) -tutkimushankkeessa. Sen tavoitteena on selvittää, kuinka robotiikan avulla luodaan ja muokataan tuotteita ja palveluita sekä edistetään hyvinvointipalveluiden uudistamista.

Turja ja Laakso toteuttivat hankkeen osana kyselytutkimuksen, johon vastasi 202 apteekkialalla työskentelevää PAMin jäsentä ja 299 muuta vastaajaa Suomen Apteekkariliiton kautta. Alustavien tulosten perusteella apteekkikenttä on jakautunut kolmeen ammattiryhmään suhtautumisessa automaatioon ja uuden teknologian käyttöönottoon. Apteekkarien, farmaseuttisen henkilökunnan ja teknisen henkilökunnan suhtautumiset eroavat selvästi toisistaan.

”Apteekkarit ovat riemuissaan teknologiasta. Tekninen henkilökunta, johon kuuluvat muuan muassa lääketeknikot, farmanomit, konttorityöntekijät ja lähetit, suhtautuvat automaatioon puolestaan aika varauksellisesti riippumatta siitä, työskentelevätkö he sellaisessa apteekissa, jossa automaatiota on jo käytössä. Farmaseuttien ja proviisorien joukossa vaikutuksia ei puolestaan erityisesti näkynyt”, Laakso sanoo.

Hänen mukaansa varautuneisuus tuntuu kumpuavan siitä, sopiiko teknologia totuttuihin työtapoihin. Se, että teknologia tahdittaa työtä, on tuottanut työntekijöille aikapainetta ja kiireistänyt työtä.

Toisaalta automaatio voi myös tuoda lisäaikaa palveluun. Tutkijoiden mukaan työn autonomialla on paljon vaikutusta siihen, kuinka hyödylliseksi automaatio koetaan. Lisäksi mahdollisuus oman ammatti-identiteetin kehittämiseen ennustaa myönteisempää suhtautumista teknologiaan.

”Muutosten tulisi mahdollistaa se, että työntekijä saa tehdä sellaista, mikä tuntuu omalta ammattitaidolta ja ammatti-minältä. Jos autonomia ja ammatti-identiteetin tukeminen ovat käsi kädessä, on paremmat mahdollisuudet saada työntekijät mukaan uuden teknologian käyttöön”, Turja kertoo.

Kysely toteutettiin 13.11.–30.11.2018. 
Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille PAMin jäsenille!

Teksti: Minna Raitapuro

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle

PAMin palvelut kesällä
Puhelinpalveluissa on poikkeuksia kesällä 5.–30.7.
Puhelinpalvelut ma–ti ja to–pe klo 10 –14 . Keskiviikkoisin suljettu.

PAMin aluetoimistot ovat suljettuina 5.–30.7. lukuun ottamatta Helsinki-Uudenmaan aluetoimistoa, joka on auki normaalisti koko kesän.