Työehtosopimusneuvottelut - 31.03.2021 klo 17.20

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunnalle 1,2 prosentin palkankorotus

Kuvaaja: Janne Mikkila

Molempien liittojen hallinnot ovat hyväksyneet palkkaratkaisun. Korotukset tulevat voimaan 1.4.2021.

Avecra Oy:n junapalveluhenkilökunnan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1,2 prosentilla. Työehtosopimuksen mukaisia lisiä ei koroteta. Matkarahaa korotetaan kuitenkin verohallinnon päätöksen mukaista kokopäivärahan korotusta vastaavasti 2,3 prosentilla.

Pääluottamusmiehelle maksettavaa työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä maksettavaa korvausta korotetaan 3 eurolla kuukaudessa.

Uudet palkat löydät täältä.

Sopimuskauden seuraavasta palkkaratkaisusta sovitaan erikseen 30.9.2021 mennessä. Jos osapuolet eivät pääse asiasta sopimukseen, päättyy työehtosopimus ilman irtisanomisaikaa 31.10.2021.

 

Määräaikainen muutos työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista koskeviin määräyksiin

Koronavirusepidemia siihen liittyvine viranomaismääräyksineen on aiheuttanut Avecra Oy:n junapalveluhenkilökuntaa koskevan työehtosopimuksen soveltamispiirissä erittäin nopeasti tapahtuneen palvelujen kysynnän vähenemisen, palveluiden uudelleen organisoinnin tai jopa täydellisen lakkaamisen. Toimintaa koskevien rajoitusten lieventymisen jälkeenkin on hyvin epävarmaa, missä määrin palveluille tulee olemaan kysyntää.

Yrityksen toimintaedellytysten ja työllistämismahdollisuuksien turvaamiseksi ovat osapuolet sopineet seuraavasta määräaikaisesta muutoksesta:

Jos palvelujen kysyntää ja siten työvoimatarpeen määrää on poikkeuksellisen vaikea ennakoida, voidaan työvuorolistan laadintaa ja julkaisemista koskevista määräyksistä poiketa julkaisemalla työvuorolista viiden (5) päivän ilmoitusajalla yhdeksi viikoksi kerrallaan.  Työaikajakson enimmäistuntimäärien, vapaapäivien sijoittelun ym. osalta noudatetaan kuitenkin työehtosopimuksen määräyksiä.

Poikkeusjärjestely on voimassa 31.8.2021 asti, elleivät työnantaja ja pääluottamusmies sovi ennen sitä paluusta työehtosopimuksen mukaisten määräysten noudattamiseen.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle