Työehtosopimusneuvottelut - 07.12.2020 klo 10.50

Avecran junapalveluhenkilökunta odottaa ratkaisuja työehtosopimuksesta

PAMin ja Avecra Oy:tä edustavan MaRa ry:n välillä käytävissä neuvotteluissa pöydällä ovat palkankorotusten taso ja korvauksen määrä työvuoroon kuuluvien matkojen väliseltä ajalta.

VR-Yhtymän täysin omistama Avecra Oy tarjoaa ravintola-, kahvila- ja kioskipalveluita rautatieasemilla ja kaukoliikenteen junissa. Yhtiössä työskentelee noin 300 työntekijää ja esimiestä, joiden työehdoista sovitaan PAMin ja työnantaja Avecran välillä sovitussa työehtosopimuksessa.

Koronapandemian puhjettua keväällä junapalveluhenkilökunnan työehtosopimusneuvottelut jäivät tauolle. PAM ja Avecra Oy:tä edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry sopivat yhteisesti maaliskuussa, että sopimuskautta jatketaan koronapandemiasta johtuvista syistä syyskuun loppuun saakka.

Neuvottelut käynnistettiin uudelleen syyskuun alussa. Koronasta huolimatta PAMin tavoitteena oli saada uusi sopimus neuvoteltua jo kertaalleen jatketun sopimuskauden päättymiseen mennessä. Näkyvissä ei ollut aikatauluun liittyviä haasteita, koska Avecran omistaja VR oli jo keväällä sopinut muille yhtiössä työskenteleville työntekijöilleen, kuten junien konduktööreille, työehdot toisten neuvotteluosapuolten kanssa.

”Toisin kävi, neuvottelut eivät edenneet syksyn aikana oikeastaan lainkaan. Toistuvista neuvotteluyrityksistä huolimatta eteenpäin pääseminen on ollut hidasta. Vaikuttaa lähes siltä, ettei työnantajalla ole kiirettä uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi”, tilannetta valaisee sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen

Neuvottelujen tuloksettomuudesta johtuen PAM päätti katkaista neuvottelut keskiviikkona 2.12.2020

”Työntekijöiden kannalta jatkuva odottelu on kohtuutonta. He ovat keväästä saakka joustaneet ja odottaneet uutta sopimusta. Samassa junassa työskentelee muita työkavereita, joilla on työehtosopimuksen tuoma turva.  Avecralaisten osalta neuvottelut ovat junnanneet, vaikka alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa jo useampi kuukausi”, Moilanen toteaa.


Erilaisia näkemyksiä palkankorotuksen tasosta sekä työvuorojen välisen ajan korvaamisesta


Moilanen kertoo, että PAMin jäsenille keskeistä uudessa työehtosopimuksessa on tasavertainen palkankorotusratkaisu muihin VR-yhtymän työntekijöihin nähden sekä palkattomien työvuorojen väliin sijoittuvien tuntien poistuminen.

”Junapalveluhenkilökunnan osalta ei meidän puolen palkankorotusten vaatimustaso ole poikennut siitä, mitä esimerkiksi junissa työskentelevien konduktöörien palkankorotukset ovat olleet.  Silti tämä näyttää nousevan nyt työnantajalle kynnyskysymykseksi”, Moilanen kertoo.

Erityisen epäreiluna junapalveluhenkilökunta pitää niin sanottuja palkattomia katkotunteja. Niitä syntyy silloin, jos työvuoroon kuuluvien matkojen välinen aika on yli kolme tuntia. On tilanteita, joissa työntekijät joutuvat odottamaan puolikin päivää kääntymisasemalla odottaen pääsyä takaisin lähtöpaikkaan.

”Vuosien saatossa odotusajat ovat pidentyneet eikä työehtosopimus ole pysynyt raideliikenteen kehittymisen ja junien aikataulujen muuttumisen vauhdissa. Näkemyksemme mukaan työehtosopimus on pystyttävä päivittämään näiden niin sanottujen katkotuntien osalta vastaamaan paremmin nykyajan matkustusaikatauluja ja huolehtimaan työntekijöiden jaksamisesta”, Moilanen toteaa.
 

Palkkaerot uhkaavat kasvaa VR-yhtymässä


Pääluottamusmies Tuula Pihlajamaan mukaan monen avecralaisen mieli on maassa, koska työehtosopimusta ei ole vieläkään saatu sovittua. Muille yhtiössä työskenteleville työntekijöille,  kuten junien konduktööreille, on jo keväällä sovittu työehdot toisten neuvotteluosapuolten kanssa. Avecran osalta ratkaisua ei ole löydetty, vaikka Pihlajamaan mukaan neuvotteluissa on ehdotettu monenlaisia palkkaratkaisuja.

”Ollaan aika eriarvoisessa asemassa palkka-asioissa ja One Crew -henki ei todellakaan toteudu. Tuntuu todella pahalta työntekijöiden puolesta. Emme me pyydä mahdottomia”, Pihlajamaa toteaa.

Pihlajamaan mukaan olisi tärkeää saada kuntoon katkot ja niihin liittyvät korvaukset.  

”Meillä Avecrassa tehdään päiviä, joissa katko on pahimmillaan jopa 9 tuntia eikä siltä ajalta makseta palkkaa. Useimmiten tauko vietetään lisäksi vieraalla paikkakunnalla”, harmittelee Pihlajamaa.

Yrityksessä on tällä hetkellä käynnissä myös YT-neuvottelut, jotka omalta osaltaan stressaavat työntekijöitä.

PAM neuvottelee Avecran junapalveluhenkilökunnan työehdoista Avecra Oy:tä edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut  MaRa ry:n kanssa.  Avecran junapalveluhenkilökuntaa koskevassa työehtosopimuksessa määrätään Avecra Osakeyhtiön palveluksessa työskentelevien junapalveluhenkilökuntaan kuuluvien työaikalain alaisten työntekijöiden ja esimiesten työ- ja palkkaehdot.

Alalla on oltu sopimuksettomassa tilassa lokakuun alusta alkaen. Vanhaa työehtosopimusta sovelletaan siihen asti, kun uusi sopimus astuu voimaan. Sopimuksettoman tilan aikana ei ole työrauhavelvoitetta. Se tarkoittaa, että erilaiset työtaistelutoimenpiteet ovat mahdollisia. 

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle