15.03.2017 klo 07.57

EK:n paikallisen sopimisen tavoitteet eivät käy PAMin hallitukselle

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus pitää EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattilan puheita loukkaavina hänen vähätellessään työntekijöiden tekemiä uhrauksia yritysten kilpailukyvyn puolesta. PAM odottaa EK:n ajattelevan enemmän yhteistä etua ja luovan sopimiselle edellytyksiä.

PAMin hallituksen jäsenet ihmettelivät Mattilan Helsingin Sanomissa esittämää näkemystä, että kaikki työehdot pitäisi sopia paikallisesti. Puheenjohtaja Ann Selin kysyykin, ovatko EK:n jäsenliitot yhtenäisesti Mattilan puheiden takana?

– Mattila ei jättänyt epäselväksi, että EK:n tavoitteena on nykyisen työehtosopimusjärjestelmän romuttaminen ja sopimisen siirtäminen täysin paikalliseksi. Viestit työnantajien suunnalta ovat kuitenkin ristiriitaisia, sillä olemme kuulleet monen työnantajan irtisanoutuneen Mattilan puheista.

PAMin hallituksen mielestä kaikkien työehtojen sopiminen paikallisesti heikentäisi merkittävästi monen palvelualan työntekijän toimeentuloa ja työehtoja. Tämän suunnan PAMin hallitus tyrmää ja näkee, ettei yhteiskuntaa voi rakentaa pienten palkkojen ja epävarmuuden varaan.

– Paikallisen sopimisen pohjana on oltava kaikille yhtäläiset oikeudet minimityöehtoihin. Emme voi hyväksyä työnantajien yksipuolista sanelua, joka johtaisi työntekijöiden toimeentulon heikentymiseen ja pahimmillaan palkkaköyhyyteen, korostaa Selin.

PAMin hallitus odottaa, että EK toimii sopimista edistävästi, eikä vaikeuta toimillaan tulevia työehtosopimusneuvotteluja.

– Tilanne on kestämätön, jos EK aikoo sanella jäsenjärjestöilleen tiukat raamit työehtosopimusneuvotteluihin, vaikka on ulkoistanut itseltään sopimisen vastuun. Jos EK ei muuta toimintatapaansa, niin voimme olla varmoja, että tulevat työehtosopimusneuvottelut ovat vaikeat, ennustaa Selin.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle