Työelämä - 18.12.2020 klo 13.53

Eläkeputki poistuu asteittain – yli 55-vuotiaille lisää tukea työllistymiseen

Jaana Ylitalon mielestä eläkeputken poistaminen on ikävää, mutta hallituksen paketti sisältää myös ikääntyneitten työllisyyttä tukevia elementtejä. Kuva: Eeva Anundi

PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo pitää eläkeputken poistoa valitettavana. Hän katsoo kuitenkin, että ikääntyneitten työttömien muiden tukimuotojen säilyttäminen ja muut parannukset antavat turvaa työuran loppuun.

Maan hallitus linjasi torstaina toimet, joilla pyritään edistämään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Hallitus otti asian valmisteluun työmarkkinaosapuolten neuvottelujen kariuduttua. Tehtyjen päätösten myötä mahdollisuus eläkeputkeen poistuu asteittain vuodesta 2023 alkaen. Eläkeputki tarkoittaa sitä, että ikääntynyt työtön saa työttömyysturvaansa lisäpäiviä 65-vuotiaaksi asti.

Vuonna 1963 syntyneet eli nyt 57-vuotiaat ovat ensimmäinen ikäluokka, joita eläkeputken poisto koskee. Vuonna 1965 syntyneet eli 55-vuotiaat eivät enää ollenkaan pääse putkeen eli työttömyysturvan lisäpäiville. Putken poisto ei koske niitä, jotka jo saavat lisäpäiviä.

”Pidän hyvänä, että myöskään koronakriisin vaikutuksista kärsivät eivät menetä etuutta”,  PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo.

Ylitalon mukaan tosiasia on, että eläkeputken poistaminen voi heikentää eläkeikää lähestyvien työttömien toimeentuloa. Yli kuusikymppinen voi jäädä katkokseen, jolloin hän on käyttänyt työttömyysturvan 500 päiväänsä mutta ei ole vielä eläkkeellä. Ellei hän työllisty, edessä voi olla perusturvalle putoaminen.

”Paremman palkkatuen avulla pitkäaikaistyöttömällä on mahdollista kerryttää uusi työssäoloehto ja siten jatkaa oikeuttaan ansiosidonnaiseen. Se on hyvä asia.  Panostuksia työllistämiseen kuitenkin tarvitaan."

"Hyvää on sekin, että yli 58-vuotiaalla säilyi oikeus 500 päivän kestoon työttömyysturvassa. Työnantajat olisivat halunneet lyhentää keston.”

Eläkeputki on ollut ikääntyneen kannalta kaksipiippuinen etu, sillä etenkin aiemmin työnantajat irtisanoivat ikääntyneitä helposti juuri sillä perusteella, että ”putkeenhan aina pääsee”. Yli 55-vuotiaiden irtisanomisen jarruksi hallitus on sopinut erinäisiä toimia, kuten kuukauden palkan suuruisen irtisanomiskorvauksen ja kahden kuukauden palkkaa vastaavan koulutustuen.

”Toivon todella, että päätökset lopettavat ikääntyneitten työntekijöiden melko automaattisen irtisanomisen yt-menettelyissä”, Ylitalo sanoo.

”Työnantajat ovat sanoneet, että uusi malli aiheuttaa heille kustannuksia. Näin ei todellisuudessa juurikaan ole. Pikemminkin se huolettaa, onko työnantajan yhä liian halpaa irtisanoa ikääntynyttä.”

Työnhaun tuki paranee, mutta paketista jää jatkoseurantaan epäselviäkin asioita.

 ”Paketissa sovittu osa-aikatyön oikeuden laajentaminen ikääntyneisiin jäi itselleni epäselviksi. Samoin se, miten edistetään eläkeikää lähenevien työssä jaksamista työturvallisuuslain muutoksin tai muutoin.”

PAMin työttömyyskassa maksoi viime vuonna työttömyysturvan lisäpäiviä reilulle tuhannelle henkilölle.   

Mikä muuttui eläkeputkessa ja yli 55-vuotiaisten työllistämisessä? Lue lisää keskusjärjestö SAK:n koosteesta.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle