31.10.2013 klo 12.47

Eläkeuudistuksen neuvottelevat työmarkkinajärjestöt

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtajan Ann Selinin mielestä työelämän laadun kohentaminen on jäänyt liian vähälle huomiolle tänään julkaistussa eläkejärjestelmän uudistamista koskevassa raportissa. Selin korostaa, että varsinaisen eläkeuudistuksen neuvottelevat työmarkkinajärjestöt, ja raportti on lisätietoa niiden tueksi.

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtajan Ann Selinin mielestä työelämän laadun kohentaminen on jäänyt liian vähälle huomiolle tänään julkaistussa eläkejärjestelmän uudistamista koskevassa raportissa. Selin korostaa, että varsinaisen eläkeuudistuksen neuvottelevat työmarkkinajärjestöt, ja raportti on lisätietoa niiden tueksi.

Valtiovarainministeriön ylijohtajan Jukka Pekkarisen vetämän asiantuntijaryhmän raportti työeläkejärjestelmästä julkaistiin tänään 31.10. Tämän jälkeen työmarkkinajärjestöt aloittavat neuvottelut eläkeuudistuksesta. PAMin puheenjohtaja Ann Selin korostaakin, että eläkeuudistuksen neuvottelevat työmarkkinajärjestöt, ei Pekkarisen työryhmä.

- Neuvottelut käyvät ne, jotka tämän järjestelmän maksavat ja joita uudistus koskee. Raportti on yksi taustatyö muiden joukossa näiden neuvottelujen tueksi ja taustamateriaaliksi, Selin sanoo.
Selinin mielestä sosiaalisen kestävyyden arviointi on kuitenkin jäänyt raportissa eläkeiän nostamista koskevan pohdinnan varjoon ja keskeneräiseksi. Työelämän laadun merkitystä ei raportissa ole tarkasteltu riittävästi.

- Työryhmässä ei ole mietitty riittävästi sitä, miten panostukset työelämän laadun kohentamiseen näkyisivät eläköitymisiässä. Tutkimusten mukaan työelämän laatuun panostaminen olisi ratkaisevaa sen kannalta, että työntekijät jaksaisivat töissä pidempään, Selin painottaa.
Työmarkkinajärjestöjen eläkeuudistusneuvottelut on tarkoitus saada päätökseen syksyn 2014 mennessä. Selin toivoo aitoja neuvotteluja, joissa kokonaisuuksien eri osat ovat pöydällä yhtä aikaa, jotta myös niiden vaikutuksia voidaan arvioida.

- Eläketurvan pitää olla riittävä ja oikeudenmukainen, ja rahoitus on turvattava myös tulevia sukupolvia ajatellen. Myös työelämän laadun parantamisen tärkeys on tunnustettava, Selin huomauttaa.

Teksti: Jani Ryhänen

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle