Työelämä - 21.06.2022 klo 15.12

Elokuvateatterityön tulevaisuutta luotaava hanke käyntiin

Palvelualojen työnantajat Palta ja Palvelualojen ammattiliitto PAM käynnistivät elokuvateatterityön tulevaisuutta koskevan yhteisen hankkeen, jossa kerätään tietoa elokuvateattereiden tulevaisuudennäkymistä ja digitalisaation vaikutuksista alalla tehtävään työhön.

Elokuvateattereissa tehtävä työ on muuttunut vuosien kuluessa. Kilpailu kuluttajien vapaa-ajan käytöstä on kiristynyt ja digitalisaatio ja suoratoistopalvelujen yleistyminen ovat ohjanneet elokuvateattereita luomaan uudenlaisia elämyksiä. Lisäksi koronapandemia on koetellut alaa rajusti ja vauhdittanut alan muutosprosesseja. Keväällä 2022 käydyissä elokuvateattereita koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa työn murros nousi vahvasti esiin.

"Elokuvateattereissa tehtävän työn muutokset ovat monen eri osatekijän summa. Hankkeen avulla voimme ymmärtää paremmin alan työtä sekä sen tulevaisuutta", sanoo PAMin sopimusasiantuntija Marianne Friman.

"Koska neuvottelujen aikana ei ole mahdollista selvittää perusteellisesti muutoksen ulottuvuuksia ja vaikutuksia alan työhön, sopimusosapuolet päättivät perustaa työryhmän näiden muutosten kartoittamiseksi ja niihin reagoimiseksi", toteaa neuvottelujohtaja Anu Sajavaara Paltasta.

Liittojen yhteisenä tavoitteena on tunnistaa alan työssä tapahtuneiden muutosten luomia kehittämistarpeita työehtosopimukseen, kehittää hyviä käytäntöjä työehtosopimuksen uudistamiseksi ja luoda toimiva menettelytapa liittojen välille työelämän muutosten tarkastelua varten.

Hankkeessa käytetään erilaisia keinoja elokuvateatterialaa koskevan tiedon keräämiseksi. Alan toimijoille tehdään esimerkiksi kysely, ja sen avulla saatua tilannekuvaa täydennetään haastatteluilla ja yritysvierailuilla.

Hankkeeseen on myönnetty rahoitusta TYÖ2030-ohjelmasta

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme