Liittokokous - 10.04.2019 klo 12.00

Enemmistö PAMin liittokokouksen päättäjistä uusia

Palvelualojen ammattiliitto PAMin vaaleissa valittiin 373 edustajaa Helsingissä kesäkuussa pidettävään liittokokoukseen. Enemmistö valituista eli 57 prosenttia osallistuu liittokokoukseen ensimmäistä kertaa.

”Uusien liittokokousedustajien määrä vastaa hyvin palvelualojen tilannetta, jossa ihmiset vaihtavat työpaikkaansa yleisemmin kuin muilla aloilla. Näissä liittokokousvaaleissa erityisesti nuoret äänestivät aikaisempaa aktiivisemmin sekä keräsivät aikaisempaa suurempia äänimääriä ehdokkaina, joka osaltaan vaikuttaa edustajien vaihtuvuuteen”, PAMin puheenjohtaja Ann Selin kommentoi vaalitulosta.

Liittokokouksen tulos kuvastaa kohtuullisen hyvin liiton jäsenistön rakennetta. Valituksi tulleiden ammattialajakauma vastaa aiempaa paremmin palvelualoja, kun vaalituloksen seurauksena kaupan alan edustajamäärä pienenee ja muiden alojen osuus kasvaa.

”Liittokokouksessa on eri aloilta aikaisempaa tasaisemmin edustajia päättämässä liiton asioista. Tämä varmasti vahvistaa tekemäämme edunvalvontaa palvelualoilla”, toteaa Selin.

Kaupan alan työntekijöitä valittiin 53 prosenttia edustajista ja he muodostavat edelleen liittokokouksen suurimman ryhmän. Majoitus- ja ravitsemusalalta edustajia on 25 prosenttia ja kiinteistöpalvelualalta 13 prosenttia.

Suurimmat äänimäärät vaaleissa saivat kouvolalainen Piia Kyrö, helsinkiläinen Sini Heikkinen, oululainen Kimmo Alatalo, kajaanilainen Marjo Korhonen sekä espoolainen Heikki Laakkonen.

Liittokokouksen valituista edustajista naisia on 65,15 prosenttia. Nuorin valittu edustaja on 21-vuotias ja vanhin 64-vuotias. Liittokokouksen osallistujien keski-ikä on 44 vuotta, joka vastaa hyvin myös liiton jäsenrakennetta keskiarvoltaan. Äänioikeuttaan vaaleissa käytti noin 12,1 prosenttia jäsenistöstä.Aktiivisimmin äänestettiin Kainuun vaalipiirissä.

Kaikki valitut sekä laajasti tietoa vaalien tuloksesta löytyy PAMin verkkosivuilta osoitteesta www.pam.fi/liittokokous

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle