Työelämä - 23.11.2020 klo 13.49

Epäasiallinen kohtelu alusvaatefirmassa otetaan tarkasteluun

PAM tuomitsee työntekijöihin kohdistuvan epäasiallisen kohtelun ja kehottaa yrityksessä työskenteleviä jäseniä tarvittaessa ottamaan yhteyttä liittoon.

Ylen MOT paljasti artikkelissaan tanskalaisen Change Lingerie –alusvaateketjun työntekijöiden koettelemuksia. PAM tuomitsee työntekijöihin kohdistuvan epäasiallisen kohtelun ja kehottaa yrityksessä työskenteleviä jäseniä tarvittaessa ottamaan yhteyttä liittoon.

PAMin mukaan Yle MOT-toimituksen selville saamat paljastukset Change Lingerie -alusvaateketjun toiminnasta ovat hälyttäviä. Työnantajan toiminnassa on ilmennyt puutteita ja artikkeliin pohjautuen työntekijöihin on kohdistunut epäasiallista ja väärää kohtelua.

”Kenenkään työtehtäviin ei kuulu opiskella työtä ja perehtyä siihen ilmaiseksi työpäivän jälkeen. Työnantajan kuuluu perehdyttää työntekijä tehtäviinsä ja siitä korvauksen on oltava oikeudenmukainen", kommentoi PAMin neuvontapäällikkö Juha Ojala julkaistua MOT-artikkelia.

Ojala muistuttaa, että työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työt ehditään tekemään työajalla. Ja palkka kuuluu maksaa työehtosopimuksen mukaisesti. Palkatonta työtä ei kenenkään tarvitse jäädä tekemään työpäivän jälkeen.

”Omista tehdyistä työtunneista on hyvä pitää kirjaa. Lisäksi oman työsopimuksen ja työtehtävien sisältöä kannattaa käydä työnantajan kanssa läpi. Työvuorolistaan merkityt tunnit ovat aina palkallisia”, Ojala toteaa.

Ojala muistuttaa, että jokaisella työntekijällä, joka kokee epäasiallista kohtelua, on oikeus pyytää apua ja nostaa asia esille. Pelko ja itkeminen, työn liiallinen kuormittavuus ovat vakavia asioita, joihin pitää puuttua eikä kenenkään pitäisi joutua huonon työilmapiirin tai johtamisen uhriksi.

”Kenenkään työntekijän ei pitäisi sairastua esimerkiksi työstä johtuvan henkisen paineen vuoksi. Työhyvinvointi kuuluu kaikille ja työnantajan on omalla toiminnallaan sitä ylläpidettävä. Puutteet työntekijöiden työsuojelussa on aina otettava vakavasti”, Ojala päättää.

PAM kehottaa kaikkia yrityksessä työskenteleviä jäseniään, jotka epäilevät tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti, ottamaan yhteyttä liittoon asioiden selvittämiseksi.

 

PAMiin otettiin yhteyttä: Entinen myyntivalmentaja vahvistaa vaikeat työolot

Myös entinen myyntivalmentaja, joka on työskennellyt kyseisessä yrityksessä, vahvistaa Ylen MOT-ohjelman esille tuomia asioita. Hänen roolinsa oli olla myyjien ja yrityksen johdon välissä, ja tässä tehtävässä hän vähitellen näki myös yrityksen johdon harjoittaman kielteisen tavan kommunikoida. Se  kohdistui niin myyjiin kuin vähitellen myös häneen itseensä.

”Myyjien silloiset myyntitavoitteet eivät olleet aina suhteutettuna heidän työtuntiensa määrään. Työtehtäviä ja tavoitteita ei ollut suhteutettu myöskään siihen, oliko kyse isosta tai pienestä myymälästä.

Bonusjärjestelmä oli lähinnä vitsi, johon nuorilla myyjillä ei ollut mitään mahdollisuutta yltää, eivätkä euromäärät vastanneet ollenkaan sitä, mitä olisi pitänyt tavoitteisiin pääsystä ansaita”, entinen myyntivalmentaja kertoo.

Myyntivalmentaja irtisanoutui kokemansa häirinnän ja työpaikkakiusaamisen vuoksi työskenneltyään yrityksessä lähes kaksi vuotta. Hän on tyytyväinen, että yrityksen toimintamalli vihdoin on noussut otsikoihin.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle