24.03.2014 klo 09.30

EU-direktiivi tuomassa ammattiliitoille kanneoikeuden

EU-parlamentti on hyväksynyt direktiivin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Se sisältää ammattiliittojen vaatiman järjestöjen kanneoikeuden.

EU-parlamentti on hyväksynyt maaliskuun istunnossaan direktiivin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Se sisältää ammattiliittojen vaatiman järjestöjen kanneoikeuden, jota liitot ovat pitäneet tärkeänä.

Hyväksytyssä päätöslauselmassa todetaan, että vapaa liikkuvuus on EU:n kansalaisten perusvapaus. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus myös takaa, että työntekijät voivat siirtyä työvoimapulasta kärsiville tai enemmän työllistymismahdollisuuksia tarjoaville alueille.

"Tehokkaamman suojelun turvaamiseksi järjestöillä tai oikeushenkilöillä sekä työmarkkinaosapuolilla olisi myös oltava – sen mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät – valtuudet aloittaa oletetun uhrin suostumuksella menettely joko tämän puolesta tai tätä tukeakseen", direktiivissä todetaan. Tätä tarkoittaa siis järjestöjen kanneoikeus.

"Kanneoikeuden turvin ammattiliitto voisi työntekijän puolesta ajaa asiaa oikeudessa esimerkiksi alipalkkaukseen tai työsyrjintään liittyvissä rikkomuksissa. Kanneoikeudella voitaisiin tarttua myös harmaaseen talouteen. Lisäksi järjestöjen kanneoikeus turvaisi tehokkaammin tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain toteutumisen", palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava sanoivat aiemmin kannanotossaan direktiiviin.

Direktiivi menee vielä EU-komission käsiteltäväksi, ja jos siihen tulee merkittäviä muutoksia, uudelleen EU-parlamenttiin.

Lue myös palkansaajajärjestöjen EU-järjestön Finunionsin uutinen.

Lisätty alkuun asiasana klo 10.35.

Teksti: Tuomas Lehto

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle