Uutinen - 11.04.2014 klo 14.05

EU-komissio ehdottaa foorumia pimeän työn torjumiseksi

(Pam-lehti/EU) Toimintaan osallistuisivat valvontaviranomaiset ja työmarkkinaosapuolet.

(Pam-lehti/EU) Euroopan komissio ehdottaa 9.4. julkaistussa tiedonannossaan eurooppalaisen foorumin perustamista pimeän työn torjuntaa tehostamaan.

Tiedonannon mukaan uusi foorumi täyttäisi tyhjiön ja mahdollistaisi tehokkaan yhteistyön EU-tasolla, missä pimeää työtä on tähän asti käsitelty hajanaisesti ja koordinoimattomasti erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä.

Työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan EU-komissaari László Andorin mukaan pimeä työ jättää työntekijät vaille sosiaaliturvaa, vaarantaa heidän terveytensä ja turvallisuutensa sekä heikentää työelämän normeja, kertoo asiasta uutisoinut suomalaisten palkansaajien etuja valvova EU-edustusto FinUnions. Pimeä työ vie myös pohjan yritysten reilulta kilpailulta ja vaarantaa julkisen talouden ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden.

Ehdotetun foorumin tarkoituksena on koota yhteen pimeän työn torjuntaan osallistuvat valvontaelimet, kuten työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot sekä vero- ja maahanmuuttoviranomaiset. Yhteistyöhön osallistuisivat myös EU-tason työmarkkinaosapuolten edustajat.

Seuraavaksi komission ehdotus foorumin perustamisesta siirtyy Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

 

 

Teksti: Josetta Nousjoki

 

Uusimmat

Suosituimmat