11.04.2014 klo 14.05

EU-komissio ehdottaa foorumia pimeän työn torjumiseksi

(Pam-lehti/EU) Toimintaan osallistuisivat valvontaviranomaiset ja työmarkkinaosapuolet.

(Pam-lehti/EU) Euroopan komissio ehdottaa 9.4. julkaistussa tiedonannossaan eurooppalaisen foorumin perustamista pimeän työn torjuntaa tehostamaan.

Tiedonannon mukaan uusi foorumi täyttäisi tyhjiön ja mahdollistaisi tehokkaan yhteistyön EU-tasolla, missä pimeää työtä on tähän asti käsitelty hajanaisesti ja koordinoimattomasti erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä.

Työllisyydestä ja sosiaaliasioista vastaavan EU-komissaari László Andorin mukaan pimeä työ jättää työntekijät vaille sosiaaliturvaa, vaarantaa heidän terveytensä ja turvallisuutensa sekä heikentää työelämän normeja, kertoo asiasta uutisoinut suomalaisten palkansaajien etuja valvova EU-edustusto FinUnions. Pimeä työ vie myös pohjan yritysten reilulta kilpailulta ja vaarantaa julkisen talouden ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden.

Ehdotetun foorumin tarkoituksena on koota yhteen pimeän työn torjuntaan osallistuvat valvontaelimet, kuten työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot sekä vero- ja maahanmuuttoviranomaiset. Yhteistyöhön osallistuisivat myös EU-tason työmarkkinaosapuolten edustajat.

Seuraavaksi komission ehdotus foorumin perustamisesta siirtyy Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Teksti: Josetta Nousjoki

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle