Politiikka - 17.04.2019 klo 16.00

Eurooppalaisen työviranomaisen perustaminen on hyvä askel paremmalle eurooppalaiselle oikeusturvalle

Kuva: Eeva Anundi

ELA, European Labour Authority eli eurooppalainen työviranomainen aloittaa työnsä jo tänä vuonna. Euroopan parlamentti hyväksyi viranomaisen perustamisen eilisessä istunnossaan.

Eurooppalaisen työviranomaisen keskeisiä tehtäviä tulee olemaan jäsenmaiden avustaminen jäsenmaasta toiseen liikkuvien työntekijöiden työehtojen tarkastuksissa sekä kansallisten viranomaisten yhteistyön edistäminen. Päätettäväksi jää vielä muun muassa työviranomaisen sijoittaminen johonkin jäsenmaista. Jäsenvaltiot voivat hakea virastoa sijoitettavaksi toukokuun 6. päivään asti. Viranomaisen sijoittamisesta johonkin jäsenmaahan päätetään kesäkuun kokouksessa.

Vaikka työviranomaisen toimintamahdollisuudet tulevat olemaan hyvin rajatut työehtojen valvonnan suhteen, on tämä kuitenkin jo askel parempaan suuntaan ja apu kun Suomen työsuojelutarkastajat selvittävät mahdollisia laki- ja sopimusrikkomuksia.

”Yhteisen työviranomaisen perustaminen on hyvä, vaikkakin varovainen askel eteenpäin eurooppalaisten työntekijöiden oikeuksien turvaamisessa. Suomen kannalta yhteisestä työviranomaisesta tulee olemaan erityisesti apua, jotta saamme puututtua entistä paremmin jäsenmaiden välisiin työehtorikkomuksiin”, huomauttaa PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

”Yhteisen työviranomaisen perustaminen on erinomainen esimerkki siitä, että myös Euroopassa tulee tehdä sellaista politiikkaa, joka luo lisää turvaa niin työntekijöille kuin tässä tapauksessa yrityksillekin. Moni työnlainsäädäntöön keskeisesti vaikuttava asia päätetään Euroopan parlamentissa ja siksi sillä on myös väliä ketkä meitä siellä edustavat ja millaisissa eurooppalaisissa ryhmittymissä”, Ylitalo jatkaa.

”On erityisen tärkeää, että lähitulevaisuudessa Euroopan unioni ottaa aktiivisemman otteen myös esimerkiksi eurooppalaisen yritysvastuulain laadinnasta sekä EU:n työsuojelusäännösten säännöllisestä päivittämistä, jotta työsuojelu sekä ihmisoikeudet aidosti toteutuvat kaikkien työntekijöiden osalta”, Ylitalo kiteyttää eurooppalaisen edunvalvonnan lähiajan haasteita.

• EU-vaalit 26. toukokuuta 2019.
• Ennakkoäänestys kotimaassa: 15.-21. toukokuuta.
• Ennakkoäänestys ulkomailla: 15.-18. toukokuuta.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle