Tapahtuma - 29.04.2021 klo 15.05

Eurooppalaiset ammattiliitot korostavat työehtosopimusneuvottelujen merkitystä

Palvelualojen työntekijöitä edustavien ammattiliittojen yhteisinä huolenaiheina ovat työehtosopimusneuvottelujen puolustaminen, koronapandemian vaikutukset työntekijöihin ja ylikansallisten yhtiöiden yhteiskuntavastuu.

Eurooppalaiset palvelualoja edustavat ammattiliitot kokoontuvat yhteen verkossa 27.4–29.4. järjestettyyn konferenssiin, jonka aikana delegaatit määrittelivät yhteiset painopistealueet tulevalle nelivuotiskaudelle ja valitsivat UNI Europan hallinnon. PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen valittiin Suomen edustajana UNI Europan hallitukseen ja edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo jatkaa hallituksessa Euroopan kiinteistö- ja turvallisuusalan puheenjohtajana.

Palvelualojen kattojärjestö UNI Europan järjestyksessään viidennen konferenssin teemana oli ”Eteenpäin työehtosopimusneuvottelujen avulla”, joka korosti työehtosopimusneuvotteluja tärkeimpänä välineenä työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi. Järjestäminen, EU-politiikka sekä yhteistoiminta ylikansallisten yhtiöiden kanssa ovat työehtosopimusneuvottelujen aseman vahvistamisen kannalta keskeisiä teemoja, joita käsiteltiin konferenssin aikana laajasti.

UNI Europan aluesihteeri Oliver Roethig viittasi avajaispuheessaan Suomessa tapahtuneisiin työnantajien irtautumisiin kollektiiviseen sopimiseen perustuvasta tes-järjestelmästä ja piti niitä esimerkkinä verhotusta hyökkäyksestä ay-liikettä vastaan. Hän kritisoi kehitystä ja ilmaisi tukensa Suomen palkansaajille.

Palvelualojen maailmanliitto UNI Globalin pääsihteeri Christy Hoffman nosti esiin niin ikään hyökkäykset työehtosopimusjärjestelmää vastaan omassa avauspäivän puheenvuorossaan.

”Globaalit eliitit ovat luoneet vahvan narratiivin siitä, että työehdoista neuvottelu ei olisi tätä päivää. Itseasiassa koko alustalous perustuu sille ajatukselle, että työehtosopimusneuvottelut olisivat eläneet aikansa. Nyt on aika kumota se”, hän sanoi.


Koronakriisi iski erityisesti palvelualojen työntekijöihin


Pitkittyneellä koronapandemialla on ollut työntekijöille moninaisia ja syvälle ulottuvia seurauksia. Kriisin etulinjassa toimineet työntekijät ympäri Euroopan ovat kokeneet muun muassa lisääntynyttä stressiä, terveydellisiä riskejä, kiirettä ja eristäytyneisyyttä. Ammattiliittojen edustajat toivat esiin, että useissa yrityksissä on pandemian varjolla työn uudelleenjärjestelyjä, jotka eivät liity pandemiaan. Samaan aikaan yritysten kansallisia koronatukia on käytetty osakkeenomistajien hyödyksi.

”Pandemia ei voi olla mahdollisuus heikentää työntekijöiden oikeuksia”, summasi Mario Petitto Italian SLP-CISL -liitosta.

Kun uutta normaalia muotoillaan, on huolehdittava siitä, että kaikkien työntekijöiden äänet tulevat kuuluviin. Jos se ei tapahdu nyt, niin milloin sitten? hän kysyi.

Sukupuolivähemmistöjen asemassa on parannettava työelämässä


PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä puhui konferenssissa sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta. Vaikka monessa maassa avoimuus on viime vuosina kasvanut, ennakkoluulot ja vanhanaikaiset rakenteet luovat yhä sukupuolivähemmistöille esteitä esimerkiksi urakehitykseen ja työllistymiseen.

UNI Europan Naisten konferenssi pidettiin maanantaina juuri ennen UNI Europan aluekonferenssia. UNIn yhdenvertaisuustyölle luotiin raamit seuraavalle nelivuotiskaudelle. Pääteemoiksi päätettiin väkivalta, taloudellinen ja terveydellinen eriarvoisuus sekä digitalisaatio. Delegaattien puheissa nousivat tärkeiksi aiheiksi lähisuhdevakivalta, palkka-avoimuus ja seksuaalinen häirintä.

Erika Kähärä valittiin jatkamaan UNI Europan naiskomitean varapuheenjohtajana sekä UNI Global naistenkomitean varapuheenjohtajana. Kuva: Eeva Anundi.PAMin hallituksen jäsen Emma Haapasaari muistutti naisten konferenssissa, että Suomessakin naisen euro on yhä 84 senttiä.

”Onko oikein, että jopa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, kuten Suomessa, sinun on hankittava kaksi työtä ja haettava sosiaalitukia, jotta voit tulla toimeen?” hän kysyi. 

Erika Kähärä valittiin jatkamaan UNI Europan naiskomitean varapuheenjohtajana sekä UNI Global naistenkomitean varapuheenjohtajana.

Euroopan naistenkomitea oli laatinut myös aloitteen aluekonferenssiin, jossa vahvistettiin yhdenvertaista edustusta UNI Euroopan rakenteissa naisille ja seksuaalivähemmistöille.

”Meidän täytyy tunnistaa ja tuoda sukupuolivähemmistöjen tarpeet näkyväksi kaikilla tasoilla sekä varmistaa kaikille tasapuoliset mahdollisuudet päästä mukaan myös päätöksentekoon”, Kähärä sanoi. 

Liitot vaativat EU-tason sääntelyä

Yli maiden rajojen toimivien ammattiliittojen yhteistyö ja työntekijöiden oikeuksien tukeminen monikansallisissa yrityksissä oli yksi konferenssin ajankohtaisimmista teemoista.

”Vapaaehtoisen yritysten yhteiskuntavastuun aika on ohi. Se ei yksinkertaisesti riitä, että yritykset itse asettavat yhteiskuntavastuulle omat kriteerit, joiden toteutumista ja onnistumista ne itse seuraavat”, sanoi PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen.

PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen painotti puheenvuorossaan yritysten yhteiskuntavastuuta.

Hän korosti, että ammattiliitot ovat erityisesti se taho, jota tulisi kuulla yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä.

”Me PAMissa ajamme kunnianhimoista ja kattavaa ihmisoikeuksiin perustuvaa yritysvastuusääntelyä Suomeen kuin EU-tasollakin”, hän sanoi.

Konferenssissa korostui ammattiliittojen välisen yhteistyön merkitys. Eurooppalaiset ammattiliitot ovat esimerkiksi viime kuukausien aikana yhdessä vaatineet #MakeAmazonPay -kampanjalla työntekijöiden aseman parantamista ja verojen välttelyyn puuttumista kaikissa verkkokauppajätti Amazonin toimimaissa.

UNI Europa käynnisti konferenssin aikana myös yhteisen kampanjan hankintalain edistämiseksi.

”Julkisen sektorin kilpailutus on johtanut turvattomiin ja riisto-olosuhteisiin erityisesti siivousalalla. Suuret monikansalliset yritykset kilpailevat pienempien yritysten kanssa samoin ehdoin. Siksi tarvitsemme julkisia hankintoja koskevaa sääntelyä, joka sitoo monikansallisia yrityksiä EU:n tasolla”, muistutti PAMin hallituksen jäsen Christian Karau.

 

 

Työntekijöiden oikeudet eivät ole Euroopassakaan itsestäänselvyys. Katso videolta, mitkä ovat olleet tärkeimmät tapahtumat työntekijöiden oikeuksien historiassa:

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle