EU - 28.09.2020 klo 17.58

Eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt vaativat yrityksiltä vastuullisuutta pimeän työn torjumiseksi

Erityisesti kriisien, kuten koronan aikana, riski pimeän työn tekemiselle ja väärinkäytöksille kasvaa. Kuva: Gettyimages

UNI Eurooppa ja työnantajia edustava CoESS vaativat alihankintaketjujen valvonnan tehostamista, julkisen sektorin hankintaperiaatteiden tarkentamista ja tiedon lisäämistä pimeän työn torjunnan tehostamiseksi. Myös EFCI peräänkuuluttaa reiluja työehtoja siivousalan työntekijöille haasteellisina korona-aikoina.

Pimeän työvoiman käyttö on lisääntynyt Euroopassa. Pimeän työn kasvuun vaikuttavat useat syyt, muun muassa ulkomaisen työvoiman vapaa liikkuvuus ja palvelujen tarjonnan vapaus EU:n alueella, globaalit markkinat ja pitkät alihankintaketjut. Pimeän työn torjunta on Euroopan Unionille poliittinen prioriteetti.

UNI Europa, eurooppalaisten työntekijäliittojen edustaja Euroopassa, on työnantajien CoESS:n kanssa julkaissut yhteisen lausuman pimeän työn torjumiseksi yksityisellä turvallisuusalalla. Julkilausumassa järjestöt tuovat esille muun muassa sen, että pimeä työ on ristiriidassa yksityisen turvallisuusalan arvojen kanssa. Pimeä työ vahingoittaa yrityksiä, työntekijöiden sosiaalista suojelua ja taloutta yleisesti. Yksityisellä turvallisuusalalla pimeä työ on vaaraksi myös yleiselle turvallisuudelle.

CoESS

koostuu 23 kansallisesta järjestöstä 17 Euroopan Unionin jäsenmaasta. CoESSiin kuuluu noin 45 000 vartiointialan yksityisyritystä ja sen jäsenjärjestöihin noin kaksi miljoonaa vartijaa. Lue lisää täältä.
 

EU:n yksityisten turvallisuuspalvelujen alakohtaiset työmarkkinaosapuolet, CoESS ja UNI Europa, ovat vakuuttuneita siitä, että ongelmaan on puututtava koko hankintaketjussa, alihankkijat mukaan lukien. Tämä edellyttää, että pimeää työvoimaa käyttävät yritykset jätetään kilpailutustilanteissa kokonaan julkisten hankintasopimusten ulkopuolelle. Lausuman allekirjoittajat vaativat yrityksiä, työntekijöitä ja päättäjiä toimimaan vastuullisesti asian eteen. 

Julkilausuma löytyy kokonaisuudessa täältä. Englanninkielinen uutinen aiheesta löytyy täältä.

Myös EFCI – European Cleaning and Facility Services Industry, siivous- ja kiinteistöpalvelualan järjestöjen edustajisto Euroopassa, on esittänyt tukensa UNI Euroopan kanssa pimeän työn torjuntakampanjalle.
Yhteisessä kannanotossaan he painottavat, että monissa maissa pimeän työn osuus kaikilla yksityisillä sektoreilla on yli 20 prosenttia kokonaisbruttolisäarvosta (Euroopan kommissio, 2017). Pimeä työ heikentää yritysten ja viranomaisten pyrkimyksiä tarjota laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja. EFCI ja UNI Europa, jotka Eurooppalaisen pimeän työn foorumin tarkkailijoina (European Platform tackling Undeclared Work) ovat erityisesti reilujen hankintaperiaatteiden puolestapuhujia, vetoavat reilujen työehtojen puolesta siivousalan työntekijöille.

Julkilausumat ovat osa Euroopassa esillä olevan pimeän työn kampanjaa, jota vetävät Euroopan komissio, Euroopan työviranomainen ja pimeän työn torjumista käsittelevä eurooppalainen foorumi. Erityisesti kriisien, kuten koronan aikana, riski pimeän työn tekemiselle ja väärinkäytöksille kasvaa. Yritysten toimintaedellytysten ja työllisyystilanteen heikentyminen voi johtaa epäterveeseen kilpailuun ja työvoiman väärinkäytöksiin työehdoissa ja palkkauksessa. Vakavimmillaan pimeä työ voi ilmetä räikeänä alipalkkauksena ja olla kiskonnantapaista työsyrjintää tai jopa ihmiskauppaa. 

Myös Suomessa kampanja pimeää työtä vastaan on otettu hyvin vastaan ja #EU4FairWork -kampanja jatkuu lokakuun loppuun asti. Palvelualojen ammattiliitto PAM on esittänyt, että harmaata taloutta voisi torjua tehokkaasti kehittämällä työn verotusta.  Veronumeroa koskeva lainsäädäntö olisi myös ulotettava kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lal­le.
 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle