Työehtosopimus - 22.01.2021 klo 09.00

Häirintään puututaan kaupan alalla painokkaasti − työmarkkinajärjestöt julkaisivat ohjeita häirinnän kitkemiseksi

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupan liitto ovat julkaisseet yhdessä toimintaohjeistuksen häirinnän ja seksuaalisen häirinnän estämiseksi, ehkäisemiseksi ja asiaan puuttumiseksi alan yrityksissä. Mukana ohjeistuksessa on suositus asiakkaan varoitusmenettelystä häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan varalle.

PAMin ja Kaupan liiton laatima yhteinen ohjeistus on merkittävä edistysaskel Suomen suurimman toimialan työsuojelukäytäntöjen parantamiseksi. Järjestöjen julkaisemassa materiaalissa on mukana ensimmäistä kertaa esimerkkejä häiritsevästi käyttäytyvän asiakkaan varalta toimimiseen työpaikoilla.

Liittojen vuosina 2017 ja 2020 tekemien kyselyiden mukaan erityisesti asiakkaiden taholta tuleva häirintä on kasvanut. Myös koronapandemian aikana työntekijöiltä saatujen palautteiden mukaan asiakkaiden huono käytös on lisääntynyt entisestään. Siksi sen huomioiminen työpaikan työsuojelutoimissa on tärkeää.
 

Asiakas ei ole aina oikeassa – asiakkaan taholta tuleva häirintä ei ole hyväksyttävää
 

Liitot huomauttavat, että asiakas on aina oikeassa -sanonta, on harhaanjohtava. Asiakaspalvelutyössä tulee eteen tilanteita, joissa asiakas ei käyttäydy arvokkaasti, mutta työntekijöiden ei näitäkään henkilöitä kohdatessa pidä joutua häirinnän tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Yhdeksi esimerkiksi häirinnän ehkäisemiseksi ja työntekijöiden suojelun edistämiseksi ohjeistuksessa esitetään Asiakkaan varoitusmenettely -mallia yrityksiin. Siinä asiakkaalle voidaan ilmoittaa, että huono käytös voi johtaa palvelun lopettamiseen.

Ohjeistuksessa painotetaan myös muita toimenpiteitä asiakaslähtöisen häirinnän tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.  Näiden tapahtuneiden häirintätapauksien käsittely työyhteisössä on erityisen tärkeää, ja tilanteisiin varautumista pitäisi mahdollisuuksien mukaan harjoitella työpaikoilla ennalta. Lisäksi asiakaslähtöisen häirinnän uhreille on mahdollisuuksien mukaan varmistettava asianmukainen jälkihoito ja tarvittaessa ammattiapua. 
 

Toimintamallit käyttöön koko toimialalla

PAM ja Kaupan liitto sopivat alan työehtosopimusneuvotteluissa vuonna 2020 uudesta lisäyksestä työehtosopimuksen työsuojelun yhteistoimintasopimukseen. Sovitun kirjauksen mukaan alan yrityksissä on työnantajan työturvallisuuslain mukaisessa työsuojelun toimintaohjelmassa huomioitava menettelytapaohjeet häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalta sekä ohjeet asiakkaan taholta tapahtuvan häirinnän käsittelemiseksi.

Nyt liittojen yhteisesti laatiman ohjeistuksen tehtävänä on tukea työnantajia ja auttaa yrityksiä laatimaan omat menettelytapaohjeet niin työyhteisössä kuin asiakkaidenkin taholta tapahtuvan häirinnän ja seksuaalisen häirinnän varalle. Jatkossa alan työsuojelutoiminnan menettelyissä otetaan siis entistä paremmin huomioon kaikenlaisen häirinnän, seksuaalisen häirinnän sekä asiakkaiden taholta tulevan häirinnän ehkäiseminen ja tilanteisiin puuttuminen.

Liitot suosittelevat, että ohjeistuksen avulla alan yrityksissä ja työpaikoilla päivitetään, kehitetään ja otetaan käyttöön erilaisia keinovalikoimia, joilla kaikenlaista häirintää estetään ja ehkäistään laajasti.

 

Tutustu lisää
Häirintään puuttuminen kaupan alalla - ohje. Tammikuu 2021, PAM ja Kaupan liitto.

 

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle