Lainsäädäntö - 15.08.2018 klo 14.45

Hallituksen kaavailema irtisanomislaki vaientaa naiset – PAMin Ann Selin ja JHL:n Päivi Niemi-Laine vaativat sukupuolivaikutusten arviointia

Hallituksen aikeet muuttaa työsopimuslakia ja heikentää yksilöperusteista irtisanomissuojaa iskee pahiten naisvaltaisiin aloihin. Liittojohtajien mielestä suunnitelma uhkaa tasa-arvoa ja lisää sukupuolten välistä eriarvoisuutta työmarkkinoilla.

Hallituksen tarkoituksena on muuttaa työsopimuslakia niin, että työntekijän irtisanominen on nykyistä vapaampaa alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin ja Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tyrmäävät esityksen.

"Hallituksen olisi pitänyt arvioida esityksen vaikutuksia eri sukupuolille", liittopuheenjohtajat vaativat.

"Toteutuessaan laki vaientaa naiset työpaikoilla. Henkilöperusteisen irtisanomiskynnyksen höllentäminen lisää pelkoa ja asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan sukupuolen ja työpaikan koon mukaan. Naisten asema työmarkkinoilla on jo nyt heikompi kuin miesten ja uhka on, että kuilu syvenee entisestään", puheenjohtajat toteavat.

PAMin ja JHL:n puheenjohtajat ovat vakuuttuneita siitä, että hallituksen perustelut muutostarpeille ovat tuulesta temmattuja. Tutkittua tietoa siitä, että nykyiset säädökset vaikeuttaisivat työllistämisen kynnystä ei ole olemassa.

"Irtisanomislaki on jälleen kerran osoitus puutteellisesta lainsäädäntötyön valmistelusta, johon Sipilän hallituksen aikana on totuttu. Kaiken lisäksi tämäkin työntekijöihin kohdistuva heikennys osuu ensimmäisenä naisvaltaisille aloille", PAMin Ann Selin toteaa.

Hallituksen esitys kohdistuu erityisesti palvelualojen ja julkisen sektorin työntekijöihin siksi, että näillä aloilla ei juurikaan ole työehtosopimuksissa irtisanomissuojaa koskevia määräyksiä. Aloilla työskentelevästä työvoimasta naisia on lähes 70 prosenttia.

"Jos laki tulee voimaan, miesvaltaisten alojen työntekijät ovat turvassa irtisanomissuojaan liittyviltä heikennyksiltä ainakin seuraaviin työehtosopimusneuvotteluihin saakka. Naisvaltaiset alat kuten julkinen sektori ja palvelualat kokevat työsuhdeturvan heikennykset välittömästi", toteaa JHL:n Päivi Niemi-Laine.

Puheenjohtajat muistuttavat, että työelämän tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan tekoja, jotka kaventavat palkkaeroja, mutta myös edistävät yhteiskunnallisia rakenteita kuten perhevapaita niin, että naiset pystyvät osallistumaan paremmin työelämään.

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

Moniin kysymyksiin löydät  vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 
Esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenmaksuihin sekä jäsenetuihin liittyvät asiat
030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat
Esimerkiksi palkkaan, työaikoihin, lomiin ja irtisanomisiin liittyvät asiat
030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska
Ärenden som bland annat hänför sig till medlemskapet, medlemsavgifter samt medlemsförmåner och frågor som bland annat hänför sig till lön, arbetstider, semester och uppsägning.
030 100 640 klo 10-14

Membership services in English
Matters concerning among others your membership, membership fees and benefits
030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English
Questions you have about salary, working hours, holiday and dismissal etc.
030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle