Työehtosopimusneuvottelut - 12.11.2021 klo 13.30

Hiihtokeskusalalle syntyi uusi työehtosopimus

Palvelualojen ammattiliitto PAM hyväksyi hiihtokeskusalalle uuden työehtosopimuksen. Sopimus on yleissitova ja siinä sovittuja vähimmäisehtoja noudatetaan kaikissa Suomen hiihtokeskuksissa työskenteleviin työntekijöihin.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.11.2021-31.10.2023 ja se pitää sisällään kaksi palkantarkistusajankohtaa. Palkoista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti niissä yrityksissä, joissa on luottamusmies. Jollei luottamusmiestä ole, tai palkoista ei saavuteta neuvottelutulosta 15.2.2022 mennessä, määräytyy sopimuksen ensimmäinen palkankorotus kaupan alan vuoden 2022 palkkaratkaisun mukaisesti.

Toisen vuoden palkkaratkaisusta neuvotellaan liittojen välillä erikseen 23.10.2022 mennessä.

Sovittu palkkaratkaisun toteuttamistapa mahdollistaa yrityskohtaisten tilanteen huomioonottamisen.

Iltalisään ja työntekijöiden lepoaikoihin parannusta

Työehtosopimuksella sovittiin parannuksesta alan iltatyölisään, jota jatkossa maksetaan tehdyn säännöllisen työajan mukaan kello 18-21. Aiemmin iltatyölisää on maksettu enintään kahdelta tunnilta.

Työntekijöiden työhyvinvointiin panostettiin. Työvuorojen väliseen lepoaikaan tehtiin muutoksia siten, että vähimmäislepoaika työvuorojen välissä pitenee 11 tuntiin.

Työehtosopimukseen tehtiin myös sopimuskauden loppuun saakka voimassa oleva määräaikainen muutos, jonka myötä osa-aikaisten työntekijöiden tilanne paranee lomapalkan tai lomakorvauksen laskennan osalta silloin, kun kyseessä on osittainen lomautus.

Lisäksi sovittiin, että valopylvääseen kiipeämisen lisä poistuu.
 

Hiihtokeskusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluu noin 700 työntekijää, jotka työskentelevät esimerkiksi rinnetyöntekijöinä, huoltotoimi- ja kenttähenkilöstönä sekä hiihdonopettajina. PAM neuvottelee työehtosopimuksesta työnantajaliitto Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n kanssa.

Tutustu työehtosopimusratkaisun sisältöön tarkemmin täältä

 

Uusinta uutta

Yhteystiedot

Katso tarkemmat yhteystiedot

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

PAMin toimistot
avoinna maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme