Työelämä - 24.01.2019 klo 14.15

Ihminen keskiössä työn muotojen muuttuessa

Digitalisaatio haastaa työn tekemisen tapoja. Silti työntekijöille ja ihmisten osaamiselle edelleen tarvetta. Kuva: Lassi Karia 2016

Kansainvälinen työjärjestö ILO juhlii 100-vuotista taivalta. Uudet työn tekemisen muodot sekä globalisaation ja digitalisaation vaikutukset työntekijöiden asemaan ovat keskiössä ihmisarvoisen työn ja työehtojen tavoittelemisessa ympäri maailmaa.

Kansainvälinen työjärjestö ILO:n tehtävänä on luoda ja valvoa työelämän kansainvälisiä yleissopimuksia. ILO:n tekemä työ työelämän oikeudenmukaisuuden edistämiseksi on kestänyt jo 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestö on julkaissut niin sanottuja vuosisata-aloitteita, joiden pohjalta järjestön työtä ja painopisteitä kehitetään. Raportti Tulevaisuuden työstä julkaistiin tiistaina 22. tammikuuta.

ILO nostaa voimakkaasti esille uuden työn tekemisen tavat kuten alustatyön. Näiden arvioidaan vaikuttavan tulevaisuudessa yhä suuremmissa määrin niin työn tekemisen muotoihin, sen sääntelyyn ja työehtojen ja -olojen toteutumiseen.

”Uudet työn muodot ovat tuttuja ilmiöitä ympäri maailmaa. Ne haastavat työntekijöiden työoloja ja työehtoja ja näin ollen myös työntekijöiden ja yritysten toimintaa. Siksi meidän on Suomessakin huolehdittava siitä, ettei meille synny kaksia työmarkkinoita niin, että samaa työtä tehdään erilaisilla säännöillä”, toteaa PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo.

Ihmisiä, ei pelkkiä robotteja

ILO korostaa raportissa ihmiskeskeisyyttä ja sitä, että vaikka digitalisaatio haastaakin työn tekemisen tapoja, on työntekijöille ja ihmisten osaamiselle edelleen tarvetta. Siksi on entistä tärkeämpää, että koulutukseen kannustetaan ja elinikäisen oppiminen ja yksilöiden kehittyminen myös työelämässä on oltava mahdollista.

”Työn murroksessa on huomioitava ne lähtökohdat ja rakenteet, joilla turvataan, että työntekijät pysyvät mukana ja heidän osaamisestaan ja hyvinvoinnistaan huolehditaan”, Jakosuo toteaa.

”Esimerkiksi jos jatkossa yhä suurempi osa yrityksistä tarjoaa palveluja ympäri vuoden, kaikkina kellonaikoina, on myös yhteiskunnan panostettava nykyistä enemmän julkiseen liikenteeseen sekä vuoropäivähoitoon. Nämä ovat asioita, joiden toteutumisesta huolehditaan niin eduskunnan kuin kuntatason päätöksenteossa”, Jakosuo sanoo.

Tutustu ILO:n Future of work -raporttiin täältä

 

Uusinta uutta

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle