Uutinen - 22.12.2016 klo 10.33

Ikea lupaa palkallisen vanhempainvapaan Yhdysvalloissa

Huonekalujätti Ikea lupaa vuoden 2017 alusta palkallisen vanhempainvapaan työntekijöilleen Yhdysvalloissa. Päätös on merkittävä, sillä Yhdysvallat on maailman ainoa teollisuusmaa, jossa ei ole lainkaan lakisääteistä palkallista vanhempainvapaata.

Ikea ilmoitti joulukuussa, että se tarjoaa kaikille 13 000 työntekijälleen Yhdysvalloissa palkallisen vanhempainvapaan.

Yli vuoden yhtiön leivissä olleet saavat ensi vuoden alusta  12 viikon palkallisen vanhempainvapaan. Ensimmäisen kuusi viikkoa he saavat koko palkkansa, seuraavat kuusi viikkoa puolet siitä.

Mikäli työsuhde on kestänyt yli kolme vuotta, vanhempainvapaata saa 16 viikkoa. Siinäkin ensimmäiset kahdeksan viikkoa täydellä palkalla ja loput kahdeksan puolella palkalla.

Oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen kattaa tuntipalkkalaiset ja kuukausipalkkaiset, isät ja äidit, samaa sukupuolta olevat vanhemmat ja adoptiovanhemmat.

Yhdysvallat on maailman ainoa teollisuusmaa, jossa ei ole lailla taattua palkallista vanhempainvapaata. Eräät yritykset kuitenkin antavat tällaisen edun ainakin joillekin työntekijöilleen.

Viidessä Yhdysvaltain osavaltiossa on säädetty jonkinlainen palkallinen vanhempainvapaa. San Francisco oli ensimmäinen vastaavan päätöksen tehnyt kaupunki. Se määräsi keväällä paikalliset työnantajat suomaan tuoreille vanhemmille kuuden viikon palkallisen vanhempainvapaan.

Maan työvoimatilastojen mukaan yksityisten alojen työntekijöistä 13 prosenttia sai palkallista vanhempainvapaata. Yritysjohdon ja taloushallinnon työntekijöistä tämä oikeus oli 28 prosentilla, myyjien ja vastaavien ammattien ryhmässä kahdeksalla prosentilla.

Yritysten tarjoama palkallinen vanhempainvapaa on hieman yleistynyt viime aikoina Yhdysvalloissa. Maan hyvä nykyinen työllisyystilanne lisää kilpailua työvoimasta ja parantaa palkkoja, aivan kuten laaja työttömyys laskee työn hintaa ja etuja.

Joissakin yrityksissä lisäksi järkeillään, että räikeimpien työolojen epäkohtien korjaaminen vie voimaa ammattiliitoilta. Tämä on näkynyt esimerkiksi joidenkin matalimpien tuntipalkkojen korotuksissa 15 dollarin vähimmäistuntipalkkaa vaativan liikkeen vahvistuessa.

Viime vuonna Ikea oli julkisuudessa Yhdysvalloissa kun se ei suostunut neuvottelemaan työntekijöidensä kanssa työehdoista Stoughtonin myymälässään.

 

 

Teksti: Heikki Jokinen

 

Uusimmat

Suosituimmat